HomePowiatUlice 1 Maja w Poddębicach i Południowa w Wartkowicach odebrane!

Ulice 1 Maja w Poddębicach i Południowa w Wartkowicach odebrane!

drogi remont

Powiat w Poddębicach poinformował o odbiorze przebudowanego odcinka ulicy 1 Maja (od ul. Piotrowskiego do ul. Młynarskiej) w Poddębicach, który do tej pory był drogą gruntową.

     Remont ulicy o dł. 0,155 km polegał m.in. na rozbiórce istniejącego zagospodarowania pasa drogowego, wykonaniu robót ziemnych, ustawieniu krawężników i obrzeży, budowie kanału technologicznego, wykonaniu konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, wykonaniu wpustów deszczowych i ich włączenia do sieci i zagospodarowaniu zieleńców. Wartość wykonanych prac wyniosła 563 340,00 zł, bez kosztów nadzoru inspektorskiego.

Oddany do użytku został też odcinek ulicy Południowej w Wartkowicach.

     W wyniku przebudowy powstał ciąg pieszo-rowerowy o łącznej długości ok. 1,250 km (wraz z parkingiem). Zakres prac objął m.in.: budowę jednostronnej ścieżki pieszo-rowerowej i parkingu z kostki betonowej, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego, przebudowę istniejących zjazdów zlokalizowanych po stronie wschodniej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, frezowania na połowie nawierzchni jezdni w celu nadania odpowiedniego spadku, nowej nawierzchni jezdni na całej szerokości oraz oczyszczenie rowu przydrożnego. Wartość prac wykonanych w Wartkowicach opiewa na kwotę 1 660 500,00 zł, bez kosztów nadzoru inspektorskiego.

     Te dwie niezwykle ważne dla mieszkańców inwestycje zostały zrealizowane dzięki pozyskanemu przez powiat poddębicki dofinansowaniu na zadanie pn. „Spotkajmy się na drogach Powiatu Poddębickiego – budowa, przebudowa i remont infrastruktury drogowej” w ramach I edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (14 982 165,00 zł). Prace wykonało konsorcjum firm, tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „EKOINŻBUD” Piotr Peraj – Lider Konsorcjum z siedzibą w Uniejowie oraz „EVECO” Ewa Peraj, – Partner Konsorcjum z siedzibą w Łodzi.

     Do zrealizowania w ramach I edycji Polskiego Ładu pozostało jeszcze 10 odcinków dróg i ulic powiatowych we wszystkich gminach powiatu poddębickiego.

     Trwają także prace przy przebudowie dróg: Góra Bałdrzychowska – Kałów (środki z Rządowego Programu Polski Ład II i III PGR) oraz Wielenin i Wielenin Kolonia (Polski Ład II).

Tagi postu:
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.