06/12/2022
HomeView All Posts – Whole Post

To właśnie w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej działającej przy Jednostce OSP z Rożniatowa na szesnastu członków drużyny, dziesięciu to bliźniaki!  

Z tego tytułu niezwykle dumny jest sam Prezes OSP w Rożniatowie – druh Wiesław Pawłowski:

Posiadanie w drużynie aż pięciu par bliźniaków czyni naszą jednostkę wyjątkową w skali regionu a może nawet i Polski. Jestem bardzo dumny z takiego składu i chciałbym, żeby usłyszało o nas jak najwięcej osób

Jak to się zaczęło?

Pierwsza para bliźniąt zapisała się do drużyny siedem lat temu w 2015 roku.  Za nimi przybywały kolejne. Na dzień dzisiejszy jednostka liczy pięć par bliźniaków. A są to: Hubert i Kaja Kozłowscy, Marika i Gracjan Kolasa, Kinga i Wiktoria Domińczuk, Martyna i Malwina Antczak oraz Julia i Natalia Milczarek. Najmłodsze bliźniaki to 7-latkowie: Hubert i Kaja. Najstarsze, to 17-letnie Julia i Natalia, które jako pierwsze bliźniaczki zapisały się do drużyny.

Niezwykle ważnym w historii MDP w Rożniatowie był 15 sierpnia 2019 roku, w którym jednostka OSP Rożniatów zorganizowała wydarzenie pn: „Straż bez granic”. To podczas tej imprezy adepci Młodzieżowej Drużyny Strażackiej w obecności przybyłych gości oraz mieszkańców złożyli ślubowanie, stając się tym samym pełnoprawnymi członkami MDP w Rożniatowie. Legitymacje członkowskie wręczyli im wspólnie Prezes Powiatowego Związku OSP RP w Poddębicach – dh Tadeusz Chmielewski oraz Prezes Jednostki OSP Rożniatów – dh Wiesław Pawłowski.

Przed wydarzeniem ustalono, że opiekunem MDP w Rożniatowie zostanie druhna Małgorzata Jaskuła. To podczas wspomnianego wydarzenia po raz pierwszy wystąpiła z drużyną prezentując pokaz musztry paradnej.  

Dzisiaj MDP w Rożniatowie, to pełnoprawna organizacja, która ze swoich szeregów wyłoniła nawet dowódcę drużyny. Został nim Igor Pakuła a jego zastępcą mianowano Wiktorię Antczak.

Przykład idzie z góry

Okazuje się, że wyjątkowość drużyny z Rożniatowa ma wielowymiarowy charakter. Każdy z członków MDP ma w swojej rodzinie po kilku strażaków ochotników. Zapytani o to, kto jeszcze zasila szeregi straży wymieniają po kilka osób z rodziny. Są wśród nich rodzice, rodzeństwo, ciocie, wujowie, dziadkowie a nawet babcie.  A wśród nich jedna wyjątkowa. Mowa tu o pani Bożenie Antczak – seniorce z Rożniatowa, która w drużynie ma aż 6 wnuków. Ale to nie wszystko. Z obliczeń Prezesa straży wynika, że pani Bożena wychowała w swoim życiu aż 14-stu strażaków.

Najważniejsze działanie

Drużyny Pożarnicze powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP.  I to zadanie w Rożniatowie realizowane jest doskonale. O tym jak się pracuje z taką grupą  mówi ich opiekunka druhna Małgorzata Jaskuła:

Najbardziej podobne do siebie Natalia i Julia. Przez tyle lat mam problemy z ich odróżnieniem. Poza tym, mimo iż młodzież jest do siebie podobna, to mają różne charaktery. Wymaga to indywidualnego podejścia. Poza tym, jak każda praca z młodzieżą, jest obarczona dużą odpowiedzialnością oraz stanowi duże wyzwane.

Członkowie MDP uczestniczą w zawodach pożarniczych, turniejach wiedzy specjalistycznej oraz licznych konkursach. Mają na tym polu liczne sukcesy. Dla przykładu Zosia i Wiktoria Antczak otrzymały wyróżnienie w międzynarodowym strażackim konkursie plastycznym a drużyna na tegorocznych Gminnych Zawodach Pożarniczych zdobyła I miejsce w kategorii mieszanej.  Ponadto drużyna angażuje się w liczne akcje. W 2021 i 2022 roku członkowie MDP pomagali w akcji ratowania bocianów i odbudowy ich gniazda. Ponadto zdegustowani faktem, że w okolicach Rożniatowa wyrzucane są śmieci postanowili stanąć w obronie przyrody i samodzielnie zamontować tablice z  tablice z zakazem wysypywania nieczystości.

Plany i marzenia

Na chwilę obecną członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej deklarują, że po ukończeniu 18 roku życia będą kontynuować swoja pasję w szeregach jednostki OSP Rożniatów, jako strażacy ochotnicy. Warto nadmienić, że w jednostce panuje również wyjątkowa i bardzo sympatyczna tradycja. Osoby przechodzące z drużyny młodzieżowej w szeregi jednostki właściwej, oprócz legitymacji strażaka ochotnika otrzymują krawat do munduru. Jest to swoista zachęta do tego, aby dalej pozostać w jednostce.

Na chwilę obecną drużyna ma jedno marzenie zakupić dla siebie mundury. Życzymy im, aby to marzenie spełniło się jak najszybciej. Bo przecież tam gdzie jest tyle par bliźniaków szczęście powinno się mnożyć i mieć podwójny wymiar.

Na tyłach urzędu miasta w Poddębicach ustawiona została prowizoryczna budka, są też miski w których codziennie jest strawa i picie. Pomoc od kilku tygodni świadczona jest dla kota, który upodobał sobie to miejsce. Urzędowy kot ma się całkiem dobrze.

– Codziennie przynoszę jedzenie dla kota – usłyszeliśmy od poddębiczanki. – Ale nie chcę rozgłosu, robię to, bo kot potrzebuje pomocy.

Mieszkanka nie chciała nam powiedzieć, czy to ona ustawiła przy magistracie prowizoryczną budę, przyniosła koce i miski.

O urzędowym kocie poinformowaliśmy lokalną władzę. Czy burmistrz wie o mruczku na tyłach magistratu?

Wysłaliśmy do urzędu pytania ws. kota i czekamy na odpowiedź.

Poddębiccy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego z udziałem 44-latka. Mężczyzna kierował pod wpływem alkoholu. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem.

25 listopada 2022 roku o godzinie 20:25, dyżurny poddębickiej komendy został powiadomiony o zdarzeniu drogowym do którego doszło w miejscowości Góra Bałdrzychowska na terenie gminy Poddębice.

– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 44-latek nie dostosował prędkości i techniki jazdy do warunków panujących na drodze. Mężczyzna stracił panowanie nad mazdą. Auto zjechało na pobocze drogi. Pojazd przewrócił się na bok, uszkadzając dwa przydrożne znaki. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości, okazało się, że kierujący prowadził samochód mając w organizmie ponad promil alkoholu. Mężczyzna stracił już prawo jazdy, o dalszych jego losach zadecyduje sąd – informuje Sylwia Kaźmierczak, oficer prasowy.KPP w Poddębicach.

Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz utrata prawa jazdy.

Parafia pw. św. Katarzyny w Poddębicach poinformowała, że rozpoczęło się roznoszenie wśród wiernych opłatków wigilijnych. Jak można przeczytać w ogłoszeniu parafialnym, ofiary przeznaczone będą na koszty ogrzewania kościoła. Oczywiście opłatki są poświęcone.

Kwestia opłatków to przed Bożym Narodzeniem zawsze gorący temat. O ile opłatki roznoszone z ramienia kościoła nie wzbudzają emocji, to te w różnych punktach handlowych już tak.

Chodzi przede wszystkim o to, że dla niektórych handlowców opłatek stał się zwykłym towarem. Zazwyczaj taki opłatek nie jest poświęcony.

Korty powstaną w bezpośrednim sąsiedztwie boisk, na terenie strefy uzdrowiskowej A i wzbogacą tym samym ofertę rekreacyjną Uniejowa jeszcze przed nadejściem kolejnego sezonu turystycznego.

W drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonym 20 października br., w przewidzianym terminie do 4 listopada br., do Urzędu Miasta w Uniejowie wpłynęły dwie oferty. Przedsiębiorstwa zainteresowane realizacją zlecenia: General Bud Sp. z o.o., z Uniejowa oraz P.H.U. MACIEJ Piotr Łuczak, również z Uniejowa, wyceniły łączny koszt wykonania inwestycji na kwoty, kolejno: 787 200,00 zł oraz 706 979,40 zł. Zaproponowane stawki są co prawda niższe o około 300 tys. zł w porównaniu z pierwszą procedurą, unieważnioną we wrześniu br. z powodu zbyt wysokich ofert. Niemniej jednak, nadal znacznie przewyższają budżet przewidziany na tę inwestycję (212 000,00 zł).

Wnikliwa analiza złożonych dokumentów oraz kosztorysu prac, zakończyła się rozstrzygnięciem postępowania i wskazaniem oferty najkorzystniejszej, o czym poinformowano w ogłoszeniu, opublikowanym 15 listopada w sekcji Zamówień Publicznych serwisu BIP Urzędu Miasta w Uniejowie. Oferta nr 1, złożona przez firmę General Bud Sp. z o.o., została odrzucona i nie podlegała ocenie. Najkorzystniejszą okazała się oferta nr 2 (P.H.U. MACIEJ Piotr Łuczak): wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego propozycja odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji warunków zamówienia, co potwierdza maksymalna ilość punktów, uzyskana zarówno w kryterium ceny, jak i okresu gwarancji, na który wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady. Wobec powyższych, kolejnym krokiem w kierunku realizacji zadania, było zwarcie umowy, co nastąpiło w miniony wtorek (22 listopada 2022 r.) w gabinecie Burmistrza Miasta Uniejów. Prace przygotowawcze na placu budowy ruszyły bez chwili zwłoki, ponieważ przyjęty przez Strony czas na przeprowadzenie szeregu wielobranżowych prac, zobowiązuje firmę do „przekazania kluczy” Gminie dokładnie za miesiąc, tuż przed nadejściem świąt Bożego Narodzenia.

Na lokalizację obiektów sportowych wyznaczono działkę znajdującą się przy Kompleksie Boisk Piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie, wykorzystując w ten sposób zaplecze sanitarne obiektu (szatnie, toalety, etc.), a też – co również ważne – gotową infrastrukturę komunikacyjną (istniejące drogi dojazdowe, chodniki, oświetlenie terenu).

W ramach przedmiotowego zamówienia, wykonawca wybuduje dwa korty tenisowe. Boiska o wymiarach 18 x 36 metrów każde mają być ze sobą połączone. Nawierzchnia kortów będzie wykonana z utwardzonej mączki ceglanej, położonej na podbudowie z tłucznia oraz warstw żwiru, w których uprzednio zostanie położona sieć nawadniająca oraz odprowadzająca nadmiar wody deszczowej.

Zgodnie z treścią zawartej w dniu wczorajszym umowy, w skład prac do wykonania wchodzą:

  • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą;
  • roboty ziemne: wykonanie wykopów w gruntach wraz z wywozem ziemi;
  • wykonanie podbudowy: profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ułożenie warstwy filtracyjnej z piasku średniego, a następnie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie;
  • wykonanie warstwy wierzchniej z mączki ceglanej i nawierzchni wokół kortów (wypełnienie ziemią wraz z obsianiem trawą), ustawienie obrzeży trawnikowych;
  • roboty wykończeniowe: wykonanie linii kortu tenisowego, montaż ogrodzenia oraz systemowych piłkochwytów na słupkach stalowych, montaż furtki oraz bramy wjazdowej dwuskrzydłowej;
  • budowa systemu nawodnienia i odwodnienia: montaż instalacji zraszającej, drenażu odwodnieniowego, budowa przyłącza wody wraz ze studnią wodomierzową oraz przyłącza kanalizacji deszczowej;
  • budowa oświetlenia: montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem, roboty w zakresie instalacji elektrycznych, wykonanie złącza energetycznego;
  • wyposażenie boisk: instalacja wzmocnionej siatki, wykonanej w technologii bezwęzłowej z polipropylenu, montaż słupków do tenisa wykonanych z profilu aluminiowego z wewnętrznym mechanizmem napinającym linkę siatki;


Po stronie wykonawcy pozostaje również wyposażenie kortów w elementy małej architektury, niezbędnej do gry w tenisa ziemnego oraz przeprowadzenia zawodów sportowych czy organizacji innych wydarzeń o charakterze rekreacyjnym. W ramach wyposażenia obiektu wyszczególniono: instalację dwóch siedzisk sędziowskich, czterech ławek dla zawodników, trybuny dla widzów o pojemności nie mniejszej niż 100 miejsc siedzących, a także zakup sprzętu do pielęgnacji nawierzchni kortu (szczoty, siatki gumowe na listwie drewnianej).

Na prostym odcinku drogi – w terenie niezabudowanym – 37-letni kierowca renault nie zachował bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego (ciągnika Zetor) i najechał na jego tył.

– W wyniku tego ciągnik, za kierownicą którego siedział 42-latek, wjechał do przydrożnego rowu rowu. Kierowcy byli trzeźwi, zostali przetransportowani do szpitala w Poddębicach – mówi st. sierż. Sylwia Kaźmierczak, oficer prasowy KPP w Poddębicach.

Policja wyjaśnia wszystkie okoliczności tego wypadku do którego doszło w miejscowości Stanisławów pod Uniejowem.

W ciągu drogi wojewódzkiej nr 703 trwa budowa poddębickiej obwodnicy. Inwestycja jest już bardzo zaawansowana.

Jest już gotowe rondo na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 72. Odbywa się już po nim ruch okrężny. Położona jest już większość warstwy ścieralnej, oprócz 300 metrowego odcinka, gdzie zakończono roboty przy budowie przepustu. Trwa nasadzanie drzew, ustawianie ogrodzenia zbiornika retencyjnego. Drogowcy będą jeszcze montować przy rondzie ekrany akustyczne i wykonywać oznakowanie poziome.

A w ramach inwestycji powstało 1,2 km drogi w nowym śladzie. Powstały również chodniki, oświetlenie, dodatkowa jezdnia do obsługi przyległych działek.

Koszt robót to 11,5 mln zł. Inwestycja samorządu województwa łódzkiego wsparta jest też środkami z budżetu państwa oraz planowana do wsparcia środkami gminy Poddębice. Planowany termin zakończenia zadania, to grudzień tego roku.

14 listopada na sesji Rady Miejskiej w Uniejowie podjęto uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Uniejów i Gminą Ujazd.

Gmina Ujazd leżąca na Opolszczyźnie jest gminą o podobnym charakterze jak gmina Uniejów. Jej szczególną cechą jest kultywowanie tradycji układania kwietnych dywanów na święto Bożego Ciała. W grudniu ubiegłego roku, wraz ze Spycimierzem Ujazd został wpisany na Reprezentatywną Listę Dziedzictwa Niematerialnego Ludzkości UNESCO.

Kontakty partnerskie z Ujazdem nawiązane zostały przy okazji starań o UNESCO, ale również podczas ubiegłorocznego seminarium spycimierskiego. Delegaci z Opolszczyzny wraz z burmistrzem Hubertem Ibromem na czele gościli na V Seminarium przybliżając uczestnikom praktykowaną u siebie tradycję układania kwietnych dywanów, ale też inne zwyczaje regionu jak np. kraszanki wielkanocne.

Z biegiem czasu kontakty zacieśniły się, a ich efektem jest decyzja obu gmin w zakresie nawiązania oficjalnej współpracy partnerskiej, która została przyjęta i zatwierdzona jednogłośnie przez Radnych j podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej.

Planowana współpraca pozwoli docelowo na wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie promowania, kultywowania i ochrony dziedzictwa niematerialnego. Nawiązanie partnerstwa to także szansa na wymianę kulturową dla mieszkańców pochodzących z obu gmin.

Wyraża się zgodę na nawiązanie współpracy partnerskiej między Gminą Uniejów i Gmina Ujazd. Współpraca służyć ma rozwojowi wielopłaszczyznowych i wzajemnie korzystnych stosunków w dziedzinach społeczno-kulturalnych i turystyki, pielęgnowaniu i utrwalaniu dziedzictwa kulturowego oraz pogłębianiu więzi między władzami i mieszkańcami obu Gmin Partnerskich – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Szczegółowe zasady, formy i tryb współpracy zostanie określony w porozumieniu zawartym między partnerskimi gminami.

W miejscowości Kłoniszew – gm. Zadzim w pow. poddębickim, miał miejsce tragiczny wypadek. Mężczyzna w wieku 40 lat został przygnieciony przez auto osobowe, które naprawiał.

– Na miejsce przyleciał śmigłowiec LPR, przyjechała też karetka pogotowia. Byli strażacy i policja. Medycy podjęli czynności reanimacyjne. Niestety, bez efektu. Mężczyzna w wyniku doznanych obrażeń zmarł – mówi sierż. sztab. Sylwia Kaźmierczak, oficer prasowy KPP w Poddębicach.

Policja wraz z prokuraturą wyjaśniają wszystkie okoliczności tego dramatu.Odpowiedź na to pytanie zna już coraz większa liczba mieszkańców za sprawą wskaźnika umieszczonego przed budynkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Wyświetlają się podstawowe informacje o zawartości pyłu w powietrzu PM 2,5. Kilka dni temu wyświetlona została informacja, że nie podstaw do niepokoju. Nie było jednak zimno, a z większości kominów dym nie leciał.

Można założyć, że gdy przyjdzie prawdziwa zima i mieszkańcy zaczną palić masowo w piecach, z jakością powietrza może być znacznie gorzej.