HomePowiatGmina Uniejów tuż o krok od budowy tężni solankowej

Gmina Uniejów tuż o krok od budowy tężni solankowej

tężnia uniejów

Są duże szanse na to, że już niebawem podpisana zostanie umowa na realizację zadania pn. „Budowa tężni solankowej wraz z pijalnią wody geotermalnej – rozwój gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów”.

Wcześniejsze trzy postępowania nie przyniosły rozstrzygnięcia z uwagi na brak ofert bądź ze względu na zbyt wysokie koszty, znacznie przewyższające kwotę, jaką gmina Uniejów zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Burmistrz Uniejowa, Józef Kaczmarek, nie zamierzał jednak zrezygnować z inwestycji. W sierpniu br. podjęto jeszcze jedną próbę doprowadzenia przetargu do skutku. Wiele wskazuje na to, że decyzja była słuszna, a czwarty przetarg będzie już tym ostatnim i co najważniejsze – przyniesie pozytywne zakończenie.

Wykonaniem zadania zainteresowały się trzy firmy. Pierwszą  najwyższą propozycję złożyła firma EKSA Sp. z o.o. Z Łodzi. Zaoferowana przez nią kwota wyniosła 24 869 105,77 zł.

Drugą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo KJS – Krzysztof Szurgot z Koła. Tutaj wartość zadania oceniona została na 21 898 920,00 zł.

Trzecią, najkorzystniejszą ofertę, przedstawiło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EKOINŻBUD Piotr Peraj z Uniejowa. W tym przypadku realizację inwestycji oszacowano na kwotę 20 961 156,71 zł.

Choć wszystkie wymienione oferty odznaczają się ogromnymi wartościami, możliwość przeprowadzenia przedsięwzięcia stała się bardziej prawdopodobna dzięki otrzymanemu dofinansowaniu. Gmina Uniejów pozyskała 10 800 000 zł w ramach II edycji Programu Inwestycji Strategicznych ogłoszonego przez Rządowy Fundusz Polski Ład oraz 6 290 000 zł od Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Pozostała brakująca część pokryta zostałaby ze środków gminy.

Na ten moment wciąż trwa weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań, więc na ostateczny wynik postępowania trzeba jeszcze poczekać.

Tężnia wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu powstanie w pobliżu Zagrody Młynarskiej. Z dokumentacji dotyczącej inwestycji wynika, że obejmować ona będzie m.in.: roboty budowlane wraz z wykończeniowymi, wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, oświetlenia, monitoringu, wentylacji, zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie elementów małej architektury, wykonanie dróg dojazdowych, wybudowanie ciągów pieszo-spacerowych, wybudowanie pomostu spacerowego „Molo” z konstrukcji drewnianej.

Obiekt stanowić będzie połączenie formy pawilonowej pijalni wód ze współczesnym wariantem tężni solankowej. Zostanie otoczony pokładami spacerowymi przechodzącymi w ciąg spacerowy. Dzięki temu tężnia solankowa z pijalnią wody geotermalnej pełnić będzie jednocześnie kilka istotnych funkcji: obiektu przyrodoleczniczego, lokalnego źródła mikroklimatu o korzystnych parametrach prozdrowotnych, a także świetnego miejsca na spacery z rodziną.

"Społem" - AGD przy
... i znów pijani n
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.