31/03/2023
HomePosts Tagged "tężnia"

W Uniejowie powstaje całoroczna jodowa tężnia solankowa wraz z pijalnią wody geotermalnej jako obiekt przyrodoleczniczy i lokalne źródło mikroklimatu o korzystnych parametrach prozdrowotnych. Prace rozpoczęte w grudniu ubiegłego roku idą w bardzo dobrym tempie.

Wyjątkowość tężni, w porównaniu do innych funkcjonujących na terenie kraju, będzie polegała na wyższej zawartości jodu, gdyż jego stężenie w solance wynosi 0,42 mg/dm³. Dla porównania, woda morska w Bałtyku jest nasycona tym pierwiastkiem w ilości około 0,05 mg/dm³. Ewenementem w funkcjonowaniu uniejowskiej tężni będzie jej całoroczna dostępność, podczas gdy istniejące już tego typu obiekty działają jedynie sezonowo – od wiosny do jesieni.

Budowla będzie stanowiła połączenie formy pawilonowej pijalni wód ze współczesnym wariantem tężni solankowej, wykorzystując potencjał naturalnych zasobów tutejszej wody geotermalnej. Inwestycja zlokalizowana na otwartym terenie, pomiędzy Kompleksem Boisk Piłkarskich im. W. Smolarka, a Zagrodą Młynarską, będzie miała długość 91 m, szerokość blisko 5 m i wysokość 6,5 m. Z kolei objętość zbiornika na solankę to około 250 m³, zaś sama powierzchnia lustra wody to blisko 600 m². Całkowita powierzchnia zabudowy ma sięgać ponad 740 m².

Przewidziany w umowie termin zakończenia budowy i oddania obiektu do użytku przypada na koniec trzeciego kwartału 2023 roku. Całkowity koszt budowy tężni wraz z pijalnią wody geotermalnej oraz zagospodarowaniem otoczenia wyniesie 22 mln zł. Gmina ma zabezpieczone środki zewnętrzne na tę inwestycję w wysokości ponad 17 mln zł, w tym blisko 11 mln zł, pochodzących z II edycji Programu Inwestycji Strategicznych, ogłoszonego przez Rządowy Fundusz Polski Ład.

Zaledwie kilka dni po podpisaniu umowy na budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody geotermalnej, na terenie położonym pomiędzy Zagrodą Młynarską a kompleksem boisk piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka, pojawił się pierwszy ciężki sprzęt, który nie oznacza niczego innego, jak tylko to, że prace nad budową tężni ruszają.

Droga gminy Uniejów do momentu, w którym obecnie się znajdujemy, była dość długa i kręta. Początki starań o wybudowanie tężni w obrębie Uniejowa sięgają kilku lat wstecz – dokumentacja projektowa powstała w roku 2018, natomiast dokładnie 31 grudnia 2020 r. po raz pierwszy wszczęta została procedura przetargowa na realizację zadania pn. „Intensyfikacja gospodarki turystycznej w Uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej”.

Od tego czasu zmienialiśmy nie tylko lokalizację tężni, ale częściowo też jej projekt. Poza tym czekaliśmy na dofinansowanie, ponieważ w międzyczasie ceny materiałów budowlanych bardzo wzrosły – mówił podczas sesji Rady Miejskiej Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek.

W ciągu kolejnych lat powtarzano postępowanie, jednak wciąż nie prowadziło ono do wyłonienia wykonawcy. Kwoty, jakie w swoich ofertach określali ubiegający się o kontrakt wykonawcy, znacznie przekraczały możliwości budżetowe gminy przewidziane na ten cel.

Burmistrz Kaczmarek nie zamierzał jednak zrezygnować z inwestycji. W sierpniu br. podjęto czwartą z rzędu próbę doprowadzenia przetargu do skutku. Jak się niedawno okazało – ostatnią.

12 grudnia br. Burmistrz Uniejowa podpisał z Przedsiębiorstwem KJS – Krzysztof Szurgot z Koła umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa tężni solankowej wraz z pijalnią wody geotermalnej – rozwój gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów”. Koszt przeprowadzenia inwestycji oszacowany został na kwotę 21 898 920,00 zł.

W tej chwili na tę inwestycję mamy zabezpieczone środki zewnętrzne w wysokości ponad 17 mln zł. Na rozstrzygnięcie przetargu czekaliśmy dwa miesiące. Ostatecznie umowę podpisaliśmy z firmą, która wprawdzie nie złożyła najniższej oferty, bo jak się okazało, ta, która złożyła najkorzystniejszą propozycję, nie spełniała warunków postawionych przez gminę – tłumaczył burmistrz.

Podpisanie umowy w możliwie najszybszym terminie miało dużo znaczenie nie tylko ze względu krótki czas na realizację zadania (koniec roku 2023), ale również z uwagi na wiązki tarniny, które są jednym z najważniejszych materiałów służących do budowy tężni solankowych. Gromadząc ten cenny surowiec pamiętać należy o pewnym warunku – gałązki tarniny muszą być zebrane we właściwym czasie: przed rozpoczęciem zimy, poza okresem wegetacji.

Kiedy tylko wszelkie formalności zostały dopełnione, Wykonawca zadania postanowił nie tracić czasu i od razu zabrał się do pracy, nie zważając na trudne warunki atmosferyczne.

Na terenie przeznaczonym pod budowę tężni widać już pierwsze oznaki rozpoczynających się robót. Na miejscu zaczyna pojawiać się ciężki sprzęt, który znacznie ułatwi przeprowadzenie niezbędnych na tym etapie działań: ogrodzenie terenu budowy i wyznaczenie dróg budowlanych, usunięcie krzewów, wyrównanie terenu pod budowę, przygotowanie miejsca na składowanie materiałów budowlanych i wykopanie ziemi pod fundamenty.

Obiekt tężni zaprojektowany został na planie prostokąta o wymiarach 91,38 m x 4,86 m i wysokości 6,50 m. Objętość zbiornika na solankę wynosić będzie około 250 m³, zaś sama powierzchnia lustra wody to blisko 600 m². Całkowita powierzchnia zabudowy budynku pijalni wody wynosić ma 438,34 m², natomiast powierzchnia zabudowy tężni sięgać ma 251 m². Co do gabarytów zbiornika na wodę solankową, wymiary przedstawiają się następująco: 0,40 m głębokości oraz 262,78 m³ pojemności, przy powierzchni lustra wody 595,11 m². Z kolei wieża tężni solankowej mierzyć będzie 6,50 m wysokości, a jej średnica wyniesie 8,60 m. Powierzchnia zabudowy wieży tężni to 54,60 m².

Drewniana modrzewiowa konstrukcja wypełniona tarniną wraz z dębowym pasażem spacerowo – technicznym przypominającym molo, tworzyć będzie funkcjonalną przestrzeń rekreacyjną, w której użytkownicy będą mieli możliwość wygodnego przebywania spacerując lub siedząc dzięki zaplanowanym siedziskom.

Obiekt zostanie otoczony pokładami spacerowymi przechodzącymi w ciąg spacerowy. Dzięki temu tężnia solankowa z pijalnią wody geotermalnej pełnić będzie jednocześnie kilka istotnych funkcji: obiektu przyrodoleczniczego, lokalnego źródła mikroklimatu o korzystnych parametrach prozdrowotnych, a także idealnego miejsca na spacery z rodziną.

Nowo powstała tężnia wyróżniać się będzie spośród innych obiektów tego typu bardzo wysoką zawartością jodu. Stężenie tego pierwiastka w uniejowskiej solance wynosi bowiem 0,42 mg/dm³. Dla porównania – stężenie jodu w Morzu Bałtyckim to ok. 0,05 mg/dm3. Fakt ten nie pozostawia żadnych wątpliwości – tężnia w Uniejowie przez cały rok zapewniać będzie wszystkim jej użytkownikom niezwykłe korzyści zdrowotne, takie jak wspieranie górnych dróg oddechowych, zapobieganie alergiom, walka z nadciśnieniem tętniczym czy nerwicą, uzupełnianie niedoborów mikroelementów w organizmie człowieka.


Na realizację inwestycji gmina Uniejów otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 800 000 zł w ramach II edycji Programu Inwestycji Strategicznych ogłoszonego przez Rządowy Fundusz Polski Ład oraz 6 290 000 zł od Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Czwarte rozstrzygnięcie przetargowe na wykonanie zadania pn.: „Budowa tężni solankowej wraz z pijalnią wody geotermalnej – rozwój gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów” przyniosło wreszcie pozytywne rozwiązanie zakończone podpisaniem umowy z wyłonionym wykonawcy.

Na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia Zamawiający – Gmina Uniejów zamierzała przeznaczyć 21 000 000,00 zł brutto. W rozstrzygniętym postępowaniu wpłynęły trzy oferty złożone przez firmy: PPHU Ekoinżbud Piotr Peraj z Uniejowa na kwotę 20 961 156,71 zł, EKSA Sp. z o.o. z Łodzi na kwotę 24 869 105,77 zł i Przedsiębiorstwo KJS – Krzysztof Szurgot z Koła na kwotę 21 898 920,00 zł. Pierwsza oferta została odrzucona ze względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu. Najkorzystniejszą, wybraną w przetargu, okazała się oferta trzecia złożona przez przedsiębiorstwo z Koła. Tężnia będzie miała wymiary: 91,38 m długości, 4,86 m szerokości i 6,50 m wysokości. Natomiast całkowita powierzchnia zabudowy tężni wyniesie 251,00 mkw.

Są duże szanse na to, że już niebawem podpisana zostanie umowa na realizację zadania pn. „Budowa tężni solankowej wraz z pijalnią wody geotermalnej – rozwój gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów”.

Wcześniejsze trzy postępowania nie przyniosły rozstrzygnięcia z uwagi na brak ofert bądź ze względu na zbyt wysokie koszty, znacznie przewyższające kwotę, jaką gmina Uniejów zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Burmistrz Uniejowa, Józef Kaczmarek, nie zamierzał jednak zrezygnować z inwestycji. W sierpniu br. podjęto jeszcze jedną próbę doprowadzenia przetargu do skutku. Wiele wskazuje na to, że decyzja była słuszna, a czwarty przetarg będzie już tym ostatnim i co najważniejsze – przyniesie pozytywne zakończenie.

Wykonaniem zadania zainteresowały się trzy firmy. Pierwszą  najwyższą propozycję złożyła firma EKSA Sp. z o.o. Z Łodzi. Zaoferowana przez nią kwota wyniosła 24 869 105,77 zł.

Drugą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo KJS – Krzysztof Szurgot z Koła. Tutaj wartość zadania oceniona została na 21 898 920,00 zł.

Trzecią, najkorzystniejszą ofertę, przedstawiło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EKOINŻBUD Piotr Peraj z Uniejowa. W tym przypadku realizację inwestycji oszacowano na kwotę 20 961 156,71 zł.

Choć wszystkie wymienione oferty odznaczają się ogromnymi wartościami, możliwość przeprowadzenia przedsięwzięcia stała się bardziej prawdopodobna dzięki otrzymanemu dofinansowaniu. Gmina Uniejów pozyskała 10 800 000 zł w ramach II edycji Programu Inwestycji Strategicznych ogłoszonego przez Rządowy Fundusz Polski Ład oraz 6 290 000 zł od Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Pozostała brakująca część pokryta zostałaby ze środków gminy.

Na ten moment wciąż trwa weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań, więc na ostateczny wynik postępowania trzeba jeszcze poczekać.

Tężnia wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu powstanie w pobliżu Zagrody Młynarskiej. Z dokumentacji dotyczącej inwestycji wynika, że obejmować ona będzie m.in.: roboty budowlane wraz z wykończeniowymi, wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, oświetlenia, monitoringu, wentylacji, zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie elementów małej architektury, wykonanie dróg dojazdowych, wybudowanie ciągów pieszo-spacerowych, wybudowanie pomostu spacerowego „Molo” z konstrukcji drewnianej.

Obiekt stanowić będzie połączenie formy pawilonowej pijalni wód ze współczesnym wariantem tężni solankowej. Zostanie otoczony pokładami spacerowymi przechodzącymi w ciąg spacerowy. Dzięki temu tężnia solankowa z pijalnią wody geotermalnej pełnić będzie jednocześnie kilka istotnych funkcji: obiektu przyrodoleczniczego, lokalnego źródła mikroklimatu o korzystnych parametrach prozdrowotnych, a także świetnego miejsca na spacery z rodziną.

Gmina Uniejów w drugiej połowie sierpnia po raz kolejny ogłosiła przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa tężni solankowej wraz z pijalnią wody geotermalnej – rozwój gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów”. Wcześniejsze nie przyniosły rozstrzygnięcia, ponieważ kwoty zaproponowane przez wykonawców były znacznie wyższe niż te, które na inwestycję zaplanował samorząd. W ostatnim postępowaniu do Urzędu Miasta nie wpłynęła żadna oferta, co poskutkowało jego unieważnieniem.

Wygląda jednak na to, że wciąż nic straconego. Już w następnym dniu cała procedura przetargowa rozpoczęła się na nowo. Tym razem firmy zainteresowane wykonaniem zadania na złożenie swoich ofert mają czas do 26 września 2022 r.

Z dokumentacji dotyczącej inwestycji wynika, że obejmować będzie m.in.: roboty budowlane wraz z wykończeniowymi, wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, oświetlenia, monitoringu, wentylacji, zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie elementów małej architektury, wykonanie dróg dojazdowych, wybudowanie ciągów pieszo-spacerowych, wybudowanie pomostu spacerowego „Molo” z konstrukcji drewnianej.

Obiekt stanowić będzie połączenie formy pawilonowej pijalni wód ze współczesnym wariantem tężni solankowej. Zostanie otoczony pokładami spacerowymi przechodzącymi w ciąg spacerowy. Dzięki temu tężnia solankowa z pijalnią wody geotermalnej pełnić będzie jednocześnie kilka istotnych funkcji: obiektu przyrodoleczniczego, lokalnego źródła mikroklimatu o korzystnych parametrach prozdrowotnych, a także świetnego miejsca na spacerowanie z rodziną.

Na realizację projektu gmina Uniejów otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 800 000 zł w ramach II edycji Programu Inwestycji Strategicznych ogłoszonego przez Rządowy Fundusz Polski Ład. Otrzymane wsparcie finansowe otworzyło przed samorządem gminy spore możliwości w realizacji inwestycji.