05/12/2023
Home2022listopad

Poddębiccy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego z udziałem 44-latka. Mężczyzna kierował pod wpływem alkoholu. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem.

25 listopada 2022 roku o godzinie 20:25, dyżurny poddębickiej komendy został powiadomiony o zdarzeniu drogowym do którego doszło w miejscowości Góra Bałdrzychowska na terenie gminy Poddębice.

– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 44-latek nie dostosował prędkości i techniki jazdy do warunków panujących na drodze. Mężczyzna stracił panowanie nad mazdą. Auto zjechało na pobocze drogi. Pojazd przewrócił się na bok, uszkadzając dwa przydrożne znaki. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości, okazało się, że kierujący prowadził samochód mając w organizmie ponad promil alkoholu. Mężczyzna stracił już prawo jazdy, o dalszych jego losach zadecyduje sąd – informuje Sylwia Kaźmierczak, oficer prasowy.KPP w Poddębicach.

Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz utrata prawa jazdy.

Parafia pw. św. Katarzyny w Poddębicach poinformowała, że rozpoczęło się roznoszenie wśród wiernych opłatków wigilijnych. Jak można przeczytać w ogłoszeniu parafialnym, ofiary przeznaczone będą na koszty ogrzewania kościoła. Oczywiście opłatki są poświęcone.

Kwestia opłatków to przed Bożym Narodzeniem zawsze gorący temat. O ile opłatki roznoszone z ramienia kościoła nie wzbudzają emocji, to te w różnych punktach handlowych już tak.

Chodzi przede wszystkim o to, że dla niektórych handlowców opłatek stał się zwykłym towarem. Zazwyczaj taki opłatek nie jest poświęcony.

Korty powstaną w bezpośrednim sąsiedztwie boisk, na terenie strefy uzdrowiskowej A i wzbogacą tym samym ofertę rekreacyjną Uniejowa jeszcze przed nadejściem kolejnego sezonu turystycznego.

W drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonym 20 października br., w przewidzianym terminie do 4 listopada br., do Urzędu Miasta w Uniejowie wpłynęły dwie oferty. Przedsiębiorstwa zainteresowane realizacją zlecenia: General Bud Sp. z o.o., z Uniejowa oraz P.H.U. MACIEJ Piotr Łuczak, również z Uniejowa, wyceniły łączny koszt wykonania inwestycji na kwoty, kolejno: 787 200,00 zł oraz 706 979,40 zł. Zaproponowane stawki są co prawda niższe o około 300 tys. zł w porównaniu z pierwszą procedurą, unieważnioną we wrześniu br. z powodu zbyt wysokich ofert. Niemniej jednak, nadal znacznie przewyższają budżet przewidziany na tę inwestycję (212 000,00 zł).

Wnikliwa analiza złożonych dokumentów oraz kosztorysu prac, zakończyła się rozstrzygnięciem postępowania i wskazaniem oferty najkorzystniejszej, o czym poinformowano w ogłoszeniu, opublikowanym 15 listopada w sekcji Zamówień Publicznych serwisu BIP Urzędu Miasta w Uniejowie. Oferta nr 1, złożona przez firmę General Bud Sp. z o.o., została odrzucona i nie podlegała ocenie. Najkorzystniejszą okazała się oferta nr 2 (P.H.U. MACIEJ Piotr Łuczak): wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego propozycja odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji warunków zamówienia, co potwierdza maksymalna ilość punktów, uzyskana zarówno w kryterium ceny, jak i okresu gwarancji, na który wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady. Wobec powyższych, kolejnym krokiem w kierunku realizacji zadania, było zwarcie umowy, co nastąpiło w miniony wtorek (22 listopada 2022 r.) w gabinecie Burmistrza Miasta Uniejów. Prace przygotowawcze na placu budowy ruszyły bez chwili zwłoki, ponieważ przyjęty przez Strony czas na przeprowadzenie szeregu wielobranżowych prac, zobowiązuje firmę do „przekazania kluczy” Gminie dokładnie za miesiąc, tuż przed nadejściem świąt Bożego Narodzenia.

Na lokalizację obiektów sportowych wyznaczono działkę znajdującą się przy Kompleksie Boisk Piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie, wykorzystując w ten sposób zaplecze sanitarne obiektu (szatnie, toalety, etc.), a też – co również ważne – gotową infrastrukturę komunikacyjną (istniejące drogi dojazdowe, chodniki, oświetlenie terenu).

W ramach przedmiotowego zamówienia, wykonawca wybuduje dwa korty tenisowe. Boiska o wymiarach 18 x 36 metrów każde mają być ze sobą połączone. Nawierzchnia kortów będzie wykonana z utwardzonej mączki ceglanej, położonej na podbudowie z tłucznia oraz warstw żwiru, w których uprzednio zostanie położona sieć nawadniająca oraz odprowadzająca nadmiar wody deszczowej.

Zgodnie z treścią zawartej w dniu wczorajszym umowy, w skład prac do wykonania wchodzą:

  • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą;
  • roboty ziemne: wykonanie wykopów w gruntach wraz z wywozem ziemi;
  • wykonanie podbudowy: profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ułożenie warstwy filtracyjnej z piasku średniego, a następnie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie;
  • wykonanie warstwy wierzchniej z mączki ceglanej i nawierzchni wokół kortów (wypełnienie ziemią wraz z obsianiem trawą), ustawienie obrzeży trawnikowych;
  • roboty wykończeniowe: wykonanie linii kortu tenisowego, montaż ogrodzenia oraz systemowych piłkochwytów na słupkach stalowych, montaż furtki oraz bramy wjazdowej dwuskrzydłowej;
  • budowa systemu nawodnienia i odwodnienia: montaż instalacji zraszającej, drenażu odwodnieniowego, budowa przyłącza wody wraz ze studnią wodomierzową oraz przyłącza kanalizacji deszczowej;
  • budowa oświetlenia: montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem, roboty w zakresie instalacji elektrycznych, wykonanie złącza energetycznego;
  • wyposażenie boisk: instalacja wzmocnionej siatki, wykonanej w technologii bezwęzłowej z polipropylenu, montaż słupków do tenisa wykonanych z profilu aluminiowego z wewnętrznym mechanizmem napinającym linkę siatki;


Po stronie wykonawcy pozostaje również wyposażenie kortów w elementy małej architektury, niezbędnej do gry w tenisa ziemnego oraz przeprowadzenia zawodów sportowych czy organizacji innych wydarzeń o charakterze rekreacyjnym. W ramach wyposażenia obiektu wyszczególniono: instalację dwóch siedzisk sędziowskich, czterech ławek dla zawodników, trybuny dla widzów o pojemności nie mniejszej niż 100 miejsc siedzących, a także zakup sprzętu do pielęgnacji nawierzchni kortu (szczoty, siatki gumowe na listwie drewnianej).

Na prostym odcinku drogi – w terenie niezabudowanym – 37-letni kierowca renault nie zachował bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego (ciągnika Zetor) i najechał na jego tył.

– W wyniku tego ciągnik, za kierownicą którego siedział 42-latek, wjechał do przydrożnego rowu rowu. Kierowcy byli trzeźwi, zostali przetransportowani do szpitala w Poddębicach – mówi st. sierż. Sylwia Kaźmierczak, oficer prasowy KPP w Poddębicach.

Policja wyjaśnia wszystkie okoliczności tego wypadku do którego doszło w miejscowości Stanisławów pod Uniejowem.

W ciągu drogi wojewódzkiej nr 703 trwa budowa poddębickiej obwodnicy. Inwestycja jest już bardzo zaawansowana.

Jest już gotowe rondo na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 72. Odbywa się już po nim ruch okrężny. Położona jest już większość warstwy ścieralnej, oprócz 300 metrowego odcinka, gdzie zakończono roboty przy budowie przepustu. Trwa nasadzanie drzew, ustawianie ogrodzenia zbiornika retencyjnego. Drogowcy będą jeszcze montować przy rondzie ekrany akustyczne i wykonywać oznakowanie poziome.

A w ramach inwestycji powstało 1,2 km drogi w nowym śladzie. Powstały również chodniki, oświetlenie, dodatkowa jezdnia do obsługi przyległych działek.

Koszt robót to 11,5 mln zł. Inwestycja samorządu województwa łódzkiego wsparta jest też środkami z budżetu państwa oraz planowana do wsparcia środkami gminy Poddębice. Planowany termin zakończenia zadania, to grudzień tego roku.

14 listopada na sesji Rady Miejskiej w Uniejowie podjęto uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Uniejów i Gminą Ujazd.

Gmina Ujazd leżąca na Opolszczyźnie jest gminą o podobnym charakterze jak gmina Uniejów. Jej szczególną cechą jest kultywowanie tradycji układania kwietnych dywanów na święto Bożego Ciała. W grudniu ubiegłego roku, wraz ze Spycimierzem Ujazd został wpisany na Reprezentatywną Listę Dziedzictwa Niematerialnego Ludzkości UNESCO.

Kontakty partnerskie z Ujazdem nawiązane zostały przy okazji starań o UNESCO, ale również podczas ubiegłorocznego seminarium spycimierskiego. Delegaci z Opolszczyzny wraz z burmistrzem Hubertem Ibromem na czele gościli na V Seminarium przybliżając uczestnikom praktykowaną u siebie tradycję układania kwietnych dywanów, ale też inne zwyczaje regionu jak np. kraszanki wielkanocne.

Z biegiem czasu kontakty zacieśniły się, a ich efektem jest decyzja obu gmin w zakresie nawiązania oficjalnej współpracy partnerskiej, która została przyjęta i zatwierdzona jednogłośnie przez Radnych j podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej.

Planowana współpraca pozwoli docelowo na wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie promowania, kultywowania i ochrony dziedzictwa niematerialnego. Nawiązanie partnerstwa to także szansa na wymianę kulturową dla mieszkańców pochodzących z obu gmin.

Wyraża się zgodę na nawiązanie współpracy partnerskiej między Gminą Uniejów i Gmina Ujazd. Współpraca służyć ma rozwojowi wielopłaszczyznowych i wzajemnie korzystnych stosunków w dziedzinach społeczno-kulturalnych i turystyki, pielęgnowaniu i utrwalaniu dziedzictwa kulturowego oraz pogłębianiu więzi między władzami i mieszkańcami obu Gmin Partnerskich – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Szczegółowe zasady, formy i tryb współpracy zostanie określony w porozumieniu zawartym między partnerskimi gminami.

W miejscowości Kłoniszew – gm. Zadzim w pow. poddębickim, miał miejsce tragiczny wypadek. Mężczyzna w wieku 40 lat został przygnieciony przez auto osobowe, które naprawiał.

– Na miejsce przyleciał śmigłowiec LPR, przyjechała też karetka pogotowia. Byli strażacy i policja. Medycy podjęli czynności reanimacyjne. Niestety, bez efektu. Mężczyzna w wyniku doznanych obrażeń zmarł – mówi sierż. sztab. Sylwia Kaźmierczak, oficer prasowy KPP w Poddębicach.

Policja wraz z prokuraturą wyjaśniają wszystkie okoliczności tego dramatu.Odpowiedź na to pytanie zna już coraz większa liczba mieszkańców za sprawą wskaźnika umieszczonego przed budynkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Wyświetlają się podstawowe informacje o zawartości pyłu w powietrzu PM 2,5. Kilka dni temu wyświetlona została informacja, że nie podstaw do niepokoju. Nie było jednak zimno, a z większości kominów dym nie leciał.

Można założyć, że gdy przyjdzie prawdziwa zima i mieszkańcy zaczną palić masowo w piecach, z jakością powietrza może być znacznie gorzej.

11 listopada w Zadzimiu odbyły się Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystości licznie uczestniczyły poczty sztandarowe i delegacje. Na zaproszenie wójta gminy Zadzim Krzysztofa Woźniaka na obchody przybyli: Poseł na Sejm RP Piotr Polak, Przewodniczący Rady Powiatu Poddębickiego Sebastian Romanowski, radni powiatowi, Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Warycha, radni Rady Gminy, ks. Stanisław Siurdyga – Proboszcz Parafii Zygry, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy z pracownikami, sołtysi, delegacje szkół, instytucji oraz organizacji społecznych, zespoły śpiewacze, druhowie OSP, orkiestra OSP Zadzim, mieszkańcy gminy. W kościele św. Małgorzaty w Zadzimiu odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny, celebrowana przez ks. Juliusza Mieczyńskiego. Po jej zakończeniu uczestnicy uroczystości obejrzeli występ słowno-muzyczny o treści patriotycznej w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Zadzimiu.

Dalsze obchody Święta Niepodległości odbyły się w parku „Dereniowy Skarb”, przy kamieniu upamiętniającym 100 –lecie odzyskania niepodległości. Wójt Gminy Krzysztof Woźniak w swoim wystąpieniu nawiązał do ważnych historycznych wydarzeń i postaci, które przyczyniły się do odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości: „11 listopada przywołujemy tych, którzy byli architektami tamtej niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskigo, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego czy Wojciecha Korfantego. Wspominamy nazwiska wielkich wodzów formacji zbrojnych, które podjęły żołnierski marsz ku Niepodległej. W ślad za nimi szły tysiące żołnierzy, wielu ochotników świadomych tego, że to z ich trudu, z ich walki może powstać na nowo niepodległa Polska…To dzięki nim powstała II Rzeczpospolita, która stanowiła jedno z większych państw międzywojennej Europy”. Wójt podziękował za udział w Gminnych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości oraz za wszelką pomoc w ich organizacji : „Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej uroczystości szczególnie naszym Gościom, delegacjom jednostek organizacyjnych Gminy Zadzim i delegacjom sołectw, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, orkiestrze dętej OSP w Zadzimu, Kołom Gospodyń Wiejskich, przedstawicielom instytucji, zakładów pracy i działalności gospodarczych, stowarzyszeniom, wszystkich przybyłym mieszkańcom naszej gminy.Za przygotowanie Święta serdecznie dziękuję Szanownemu Ks. Proboszczowi parafii Zadzim, młodzieży i nauczycielom naszych szkół oraz pracownikom urzędu gminy.”

Przybyłe delegacje przy akompaniamencie Orkiestry OSP Zadzim złożyły wiązanki kwiatów w hołdzie poległym w obronie Ojczyzny.

Po oficjalnym zakończeniu uroczystości uczestnicy udali się do Urzędu Gminy na ciepły poczęstunek.

Gmina Poddębice przystąpiła do preferencyjnego zakupu węgla w cenie 2000 zł brutto za tonę.
„W związku z powyższym gospodarstwa domowe zainteresowane zakupem węgla od gminy winny złożyć stosowny wniosek w terminie nieprzekraczalnym do 16 listopada 2022 r.” – informuje na swojej stronie internetowej urząd.

Mieszkańcy nie ukrywają dużego zainteresowania zakupem węgla po preferencyjnej cenie. Pytają o zasady, terminy i o to, jaka będzie jakość takiego węgla.

Wielu zachodzi w głowę, jaki to będzie węgiel i czy będzie się dobrze palił.

– Wiele się teraz mówi o kaloryczności, a w zasadzie braku kaloryczności sprowadzanego do Polski węgla. Jestem pełna obaw. Do tej pory nie mamy żadnych wiadomości, jak taka dystrybucja będzie przebiegać w Poddębicach i z jakiego kraju będzie węgiel – usłyszeliśmy od poddębiczanki.

– Po otrzymaniu projektu umowy od spółki węglowej i jej podpisaniu, samorząd będzie mógł zawrzeć umowy z innymi podmiotami zajmującymi się dostarczaniem opału. To z jakiego kraju pochodzi węgiel zależy od spółki węglowej. Gmina nie ma na to wpływu – informuje Elżbieta Król, zastępca burmistrza Poddębic.