HomePowiatCzy powstanie tężnia?

Czy powstanie tężnia?

tężnia uniejów

Gmina Uniejów w drugiej połowie sierpnia po raz kolejny ogłosiła przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa tężni solankowej wraz z pijalnią wody geotermalnej – rozwój gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów”. Wcześniejsze nie przyniosły rozstrzygnięcia, ponieważ kwoty zaproponowane przez wykonawców były znacznie wyższe niż te, które na inwestycję zaplanował samorząd. W ostatnim postępowaniu do Urzędu Miasta nie wpłynęła żadna oferta, co poskutkowało jego unieważnieniem.

Wygląda jednak na to, że wciąż nic straconego. Już w następnym dniu cała procedura przetargowa rozpoczęła się na nowo. Tym razem firmy zainteresowane wykonaniem zadania na złożenie swoich ofert mają czas do 26 września 2022 r.

Z dokumentacji dotyczącej inwestycji wynika, że obejmować będzie m.in.: roboty budowlane wraz z wykończeniowymi, wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, oświetlenia, monitoringu, wentylacji, zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie elementów małej architektury, wykonanie dróg dojazdowych, wybudowanie ciągów pieszo-spacerowych, wybudowanie pomostu spacerowego „Molo” z konstrukcji drewnianej.

Obiekt stanowić będzie połączenie formy pawilonowej pijalni wód ze współczesnym wariantem tężni solankowej. Zostanie otoczony pokładami spacerowymi przechodzącymi w ciąg spacerowy. Dzięki temu tężnia solankowa z pijalnią wody geotermalnej pełnić będzie jednocześnie kilka istotnych funkcji: obiektu przyrodoleczniczego, lokalnego źródła mikroklimatu o korzystnych parametrach prozdrowotnych, a także świetnego miejsca na spacerowanie z rodziną.

Na realizację projektu gmina Uniejów otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 800 000 zł w ramach II edycji Programu Inwestycji Strategicznych ogłoszonego przez Rządowy Fundusz Polski Ład. Otrzymane wsparcie finansowe otworzyło przed samorządem gminy spore możliwości w realizacji inwestycji.

Groźny wypadek przy
Ogrodzili parking! K
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.