HomePowiat35 tysięcy zł na aktywną tablicę

35 tysięcy zł na aktywną tablicę

aktywna tablica

W związku z realizacją w 2023 r. „Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”, gmina Zadzim otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 35 tys. zł.
Program jest realizowany w  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Zygrach, w której kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ten fakt był głównym warunkiem ubiegania się o udział w programie.

Celem programu jest wsparcie finansowe szkół, które umożliwia wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych w celu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.
W ramach pozyskanych środków na potrzeby szkoły w Zygrach  zakupiono:

  • pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii psychoneurologicznej,
  • pomoce i narzędzia do terapii procesów komunikacji,
  • pomoce dydaktyczne do terapii logopedycznej.

„Wykorzystanie przez nauczycieli na zajęciach nowoczesnych programów terapeutycznych zapewni uczniom wysoką jakość kształcenia, adekwatną do potrzeb uczniów. Umożliwi to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i trudnościami w nauce oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie” – informuje gmina Zadzim.

Policja przyjechała
„Nie chciałem usu