hala poddębice

Zakończono drugi etap modernizacji hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach. Na zadanie powiat poddębicki pozyskał dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego województwa łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura Sportowa Plus” w wysokości 70 000 zł,a całkowity koszt inwestycji wyniósł96 500 zł.Jest to drugie dofinansowanie w ramach ww. programu. W 2020 r. powiat uzyskał wsparcie w wysokości 80 000 zł.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano systemy otwierania okien, szyby wyklejono folią przeciwsłoneczną, zabezpieczono instalację c.o., dokonano robót tynkarskich i malarskich ścian hali oraz wykonano zabezpieczenia słupów konstrukcji nośnej hali.

Mamy nadzieję, że wykonane prace przyczynią się do podniesienia komfortu uczniów i pracowników liceum, korzystających z hali podczas zajęć wychowania fizycznego – mówi Piotr Majer, wicestarosta poddębicki.

Prace były kontynuacją działań z lipca 2020 r., kiedy to zmodernizowano instalację elektryczną i wentylacyjną, wykonano częściowo roboty tynkarskie i malarskie, zaadaptowano pomieszczenia po zlikwidowanej kotłowni na magazyn sprzętu sportowego, osadzono stolarkę drzwiową, wykonano częściowy remont podłogi, a także zamontowano konstrukcje do piłki koszykowej.

Cieszymy się niezmiernie z faktu pozyskania dofinansowania na ten cel. Hala sportowa to bardzo ważna część infrastruktury sportowej. Mamy nadzieję, że sukcesywnie będziemy pozyskiwać środki na poprawę warunków naszych placówek mówi z zadowoleniem Małgorzata Komajda, starosta poddębicki.

Tak było
Tagi postu:
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.