HomePowiat– To było wydarzenie prawdziwie epokowe – mówił wójt Zadzimia

– To było wydarzenie prawdziwie epokowe – mówił wójt Zadzimia

3 maja zadzim

Jak każdego roku, z inicjatywy władz samorządowych gminy Zadzim, uczczona została kolejna rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczął uroczysty przemarsz orkiestry OSP Zadzim, pocztów sztandarowych, druhów strażaków i przybyłych delegacji do kościoła Św. Małgorzaty w Zadzimiu, gdzie odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny. Mszę celebrował ks. prałat Janusz Ogrodowczyk. Po zakończeniu mszy uczestnicy obejrzeli okolicznościowy występ słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach.

Dalsza część patriotycznej uroczystości odbyła się w parku „Dereniowy Skarb”, pod obeliskiem upamiętniającym 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wójt gminy powitał przybyłych gości, poczty sztandarowe, przedstawicieli samorządu gminnego, jednostek organizacyjnych gminy, sołectw, jednostek powiatowych, służb i straży, przedstawicieli ochotniczych straży pożarnych, stowarzyszeń, przedsiębiorców, kół gospodyń wiejskich i zespołów artystycznych, orkiestrę OSP Zadzim. W swoim wystąpieniu gospodarz gminy podkreślił znaczenie uchwalenia Konstytucji 3 Maja dla narodu polskiego i jej wpływ na dalsze dzieje naszego kraju.

– Dziś dla nas Polaków wielkie święto, rocznica uchwalenia 3 maja 1791 roku drugiej na świecie, a pierwszej w Europie Konstytucji. Wydarzenia prawdziwie epokowego, stanowiącego zwrot w dziejach Rzeczypospolitej Obojga Narodów – państwa, które było wspólnym domem wielu narodowości, języków, kultur i wyznań religijnych, ich bezpiecznym schronieniem i ich oazą wolności… Konstytucja 3 maja – przekształcająca XVIII-wieczną Rzeczpospolitą w monarchię konstytucyjną, opartą na regule trójpodziału władz, gwarantującą obywatelom opiekę prawa – była więc konsekwentnym rozwinięciem naszego dorobku. Warto również podkreślić, że ta doniosła, nowatorska reforma konstytucyjna stanowiła efekt procesu politycznego, a nie zbrojnej rewolucji i krwawych represji wobec całych klas społecznych – mówił wójt Krzysztof Woźniak.

Przybyłe delegacje złożyły kwiaty w hołdzie dla bohaterów naszej Ojczyzny.

Gratka dla fanów hi
Zatrważające dane!
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.