HomeWarto przeczytaćProblem z dyżurami aptek w porze nocnej. Jest reakcja powiatu

Problem z dyżurami aptek w porze nocnej. Jest reakcja powiatu

apteka dyżury

Mieszkańcy informują redakcję, że w Poddębicach żadna z aptek nie kwapi się do nocnych dyżurów. Czy farmaceuci są zdania, że takie dyżury nie są potrzebne?

– Oczywiście, że tłumów nie ma w nocy do apteki. Ale jednak czasami trzeba również w nocy kupić lekarstwo. Sama miałam niedawno taką sytuację. Dziecko dostało w nocy gorączkę, a ja musiałam zbijać temperaturę domowymi sposobami. W Poddębicach w nocy apteki nie działają – usłyszeliśmy.

W sprawie skontaktowaliśmy się z powiatem.

– Rada powiatu podjęła uchwałę nr XXXIX/203/21 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 31.12.2021 r. pod poz. 6860. Podjęcie uchwały zostało poprzedzone zasięgnięciem opinii burmistrzów i wójtów gmin z terenu powiatu oraz samorządu zawodu farmaceuty (Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi). Harmonogram pracy aptek został ustalony w taki sposób, aby był dostosowany do potrzeb mieszkańców powiatu poddębickiego i zapewniał dostępność do świadczeń również w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy – wyznaczono całodobowe dyżury miesięczne, w ramach których każda apteka dyżurować powinna w tym samym miesiącu w każdym roku kalendarzowym – informuje wicestarosta Piotr Majer.

Powiat przestrzega, że brak przestrzegania grafiku dyżurów lub skracanie godzin pracy względem standardu ustalonego w uchwale rady powiatu może być podstawą do wszczęcia wobec apteki postępowania przez organy inspekcji farmaceutycznej i – w skrajnych przypadkach – zastosowania określonych sankcji.

– Wystąpiono do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Łodzi Delegatura w Sieradzu (pismo oznaczone: OZ.033.4.2022 z dnia 02.02.2022 r.) z prośbą o spowodowanie respektowania harmonogramu pracy przez apteki zobowiązane do realizowania całodobowych dyżurów na podstawie uchwały rady powiatu – dodaje wicestarosta.

Warto wspomnieć, że Ministerstwo Zdrowia, przy okazji nowelizacji ustawy refundacyjnej, postanowiło pochylić się nad art. 94 Prawa farmaceutycznego. Dyżury apteczne mają być oparte nie na przymusowości, ale na dobrowolności, a ich pełnienie w dużej mierze ma być płatne. Nawet gdy dyżury nocne lub w dni wolne będą wyznaczane odgórnie. Ma to kompensować niską opłacalność ekonomiczną pełnienia dyżurów.

Zdaniem autorów projektu nie ma przeszkód, aby apteki dyżurowały po godzinie 23.00, w tym, aby dyżury przypadające po tej godzinie były wyznaczane przez rady powiatów. Te, nadmiarowe godziny dyżurów będą musiały być pełnione nieodpłatnie, bądź odpłatnie, ale z pokryciem związanych z tym kosztów ze środków własnych powiatów.

Tagi postu:
Fale na bloku
Szpitalne kontrowers
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.