HomePowiatPonad 10 milionów na kolejne gminne inwestycje!

Ponad 10 milionów na kolejne gminne inwestycje!

wójt zadzim

Z satysfakcją informujemy, że dzięki przyznanym środkom w ramach 8. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, Gmina Zadzim realizowała będzie kolejne, bardzo potrzebne mieszkańcom i w pełni zasadne zadania inwestycyjne:

►rozbudowa przedszkola w Zespole Szkół w Zadzimiu

Zakres zadania obejmuje dobudowę dwóch pełnowymiarowych sal dydaktycznych dla 50 dzieci w wieku przedszkolnym wraz z niezbędnym zapleczem techniczno – sanitarnym i budową łącznika

Kwota dofinansowania: 1 997 500,00 zł

remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zadzim – etap II

W ramach inwestycji planowane są modernizacje nawierzchni asfaltowych poprzez wykonanie podbudowy, położenie nowych nakładek bitumicznych, remont poboczy, odwodnienie i oznakowanie

Kwota dofinansowania: 5 994,450,00 zł

remont mostów na rzekach w pasach dróg gminnych na terenie Gminy Zadzim

Zakres zadania obejmuje naprawę filarów, konstrukcji mostów, położenie nowych nakładek asfaltowych i wykonanie nowych barier ochronnych

Kwota dofinansowania: 2 125 000,00 zł

Rozpoczęcie i realizacja powyższych zadań planowana jest w 2024 roku, a ich całkowita wartość szacunkowo przekracza 11 milionów złotych.

To kolejny krok w kierunku ciągłej poprawy warunków życia, edukacji i bezpieczeństwa  mieszkańców gminy.

Prawie 28 mln zł tr
Zamiast warzyw 65- l
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.