HomePowiatNa jakim etapie jest gminna inwestycja? Budowa tężni z pijalnią wody geotermalnej

Na jakim etapie jest gminna inwestycja? Budowa tężni z pijalnią wody geotermalnej

Na rozległym terenie nadwarciańskich łąk, w sąsiedztwie Zagrody Młynarskiej, powstaje całoroczna jodowa tężnia solankowa wraz z pijalnią wody geotermalnej. Rozpoczęta w grudniu ubiegłego roku inwestycja jest już w zaawansowanym stadium realizacji. Nowy obiekt przyrodoleczniczy na mapie uzdrowiskowego Uniejowa z tygodnia na tydzień nabiera kształtów, których nie sposób przeoczyć, nawet z dużej odległości od terenu budowy.

Przewodnikiem po terenie, na którym powstaje tężnia jest p. Patrycja Pieńkowska, kierownik budowy:

Aktualnie dobiegają końca prace związane z montażem konstrukcji drewnianej tężni przy budynku pijalni wód oraz wieży solankowej. Po uprzednim zamocowaniu belek startowych i podwalinowych mogliśmy już rozpocząć układanie tarniny, która wraz z instalacją solankową będzie źródłem prozdrowotnego mikroklimatu. Równolegle wykonujemy prace zbrojeniowe, szalunkowe i betonowania pozostałych ścian parteru oraz stropów nad parterem. W piwnicach przygotowujemy pomieszczenia pod malowanie, montaż koryt technicznych, elektrycznych i instalacji sanitarnych. Wykonaliśmy przyłącza instalacji wody, geotermii, centralnego ogrzewania i kanalizacji tłocznej. W bezpośrednim otoczeniu obiektu przygotowujemy już murki oporowe pod drogę dojazdową do tężni oraz wejście na kładkę spacerową od strony ul. Abp. Jakuba Świnki.”

Pani Patrycja przy tej okazji podzieliła się z nami niezwykle imponującymi statystykami, które w bardzo obrazowy sposób ukazują rozmiar prowadzonej inwestycji:

Wykonujemy prace (tj. roboty ziemne, wykopy, budowa konstrukcji tężni, przyłącza, etc.) na obszarze o powierzchni 30 arów, z wykopu przygotowanego pod budowę tężni przewieziono blisko 300 wywrotek ziemi, którą rozlokowano wokół obiektu. Do budowy tężni zużyliśmy już ok. 1.200 m³ betonu konstrukcyjnego, 180 ton stali zbrojeniowej, 3.100 ton kruszywa pod wymianę gruntu (dla posadowienia obiektu),  zamontowaliśmy ok. 100 m³ drewna konstrukcyjnego, a kolejne 100 jest w przygotowaniu. Na miejsce składowania dostarczono 14 tirów tarniny, każdy transport po ok. 100 m² materiału. Tarnina w czasie układania się zagęszcza, a do ułożenia mamy w sumie 780 m² ścian tarniny.”

Obiekt będzie stanowił połączenie formy pawilonowej pijalni wód ze współczesnym wariantem tężni solankowej, wykorzystując potencjał naturalnych zasobów tutejszej wody geotermalnej. Inwestycja zlokalizowana na otwartym terenie, pomiędzy Kompleksem Boisk Piłkarskich im. W. Smolarka, a Zagrodą Młynarską, będzie miała długość 91 m, szerokość blisko 5 m i wysokość 6,5 m. Z kolei objętość zbiornika na solankę to około 250 m³, zaś sama powierzchnia lustra wody to blisko 600 m². Całkowita powierzchnia zabudowy ma sięgać ponad 740 m².

Łączna powierzchnia wszystkich ciągów komunikacyjnych, na którą złożą się: kładki spacerowe, tarasy i chodniki z kostki granitowej zajmie w sumie 1.500 m², co stanowi około 30%  całkowitej powierzchni zagospodarowania. Do tego dochodzi kolejne 1.700 m² urządzonego terenu zielonego (35% całości). W związku z tym, w obrębie inwestycji zostaną zainstalowane elementy małej architektury: stojaki na rowery, lampy w formie słupków, kosze na śmieci oraz ławki mocowane do konstrukcji pokładów drewnianych na zewnątrz ich obrysów, żeby zapewnić odpowiednio szerokie ciągi piesze dla swobodnego ruchu użytkowników tężni. Modrzewiowy pasaż spacerowo – techniczny, przechodzący w ciąg spacerowy, będzie wyniesiony o ok. 1,85 m ponad istniejące ukształtowanie terenu.

Tężnia będzie obiektem całorocznym, dającym możliwość obsługi wielu osób w jednym czasie. Pokłady spacerowe, ciąg pieszy na planie okręgu oraz budynek pijalni wód będą w całości dostępne dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie płaszczyzny udostępnione użytkownikom znajdą się na jednym poziomie – bez przeszkód dla ruchu osób poruszających się na wózku. Wyjątkowość naszej tężni, w porównaniu do innych funkcjonujących na terenie kraju, będzie polegała na wyższej zawartości jodu, gdyż jego stężenie w naszej solance wynosi 0,42 mg/dm³. Dla porównania, woda morska w Bałtyku jest nasycona tym pierwiastkiem w ilości około 0,05 mg/dm³. Ewenementem w funkcjonowaniu uniejowskiej tężni będzie jej całoroczna dostępność, podczas gdy istniejące już tego typu obiekty działają jedynie sezonowo – od wiosny do jesieni.

Oddanie obiektu przewidziano przed końcem bieżącego roku. Całkowity koszt budowy tężni wraz z pijalnią wody geotermalnej oraz zagospodarowaniem otoczenia wyniesie 22 mln zł. Gmina ma zabezpieczone środki zewnętrzne na tę inwestycję w wysokości ponad 17 mln zł, w tym blisko 11 mln zł, pochodzących z II edycji Programu Inwestycji Strategicznych, ogłoszonego przez Rządowy Fundusz Polski Ład.

Budowa tężni wraz z pijalnią wody geotermalnej jest jednym z ważniejszych przedsięwzięć, uzupełniających infrastrukturę Uniejowa o nowe urządzenie lecznictwa uzdrowiskowego. Lokalizacja inwestycji mieści się w granicach strefy „B”, a więc obszaru szczególnej ochrony przyrody (na mocy uchwały Rady Miejskiej w Uniejowie w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Uniejów). W dłuższej perspektywie tężnia ma oddziaływać pozytywnie oraz stanowić nową warstwę przestrzenną i społeczną oraz praktycznie wzmacniać potencjał uzdrowiskowy Uniejowa.

Mężczyzna uciekał
Czy inwestycje są z
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.