HomeAktualnościKolejne drogi w powiecie poddębickim zostaną przebudowane

Kolejne drogi w powiecie poddębickim zostaną przebudowane

remonty dróg

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim zostały podpisane umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowę na rządowe dofinansowanie podpisały władze Powiatu Poddębickiego, reprezentowane przez Starostę Poddębickiego Małgorzatę Komajdę, Wicestarostę Piotra Majera oraz Skarbnik Powiatu Jadwigę Zagozdę.

W ramach przedsięwzięć zostaną przebudowane 4 odcinki dróg na terenach gmin: Dalików, Pęczniew i Uniejów.

Zadanie pn. ,,Przebudowa dróg powiatowych Nr 3741E i Nr 3712E” obejmuje przebudowę ul. Wiśniowej w Uniejowie i odcinka drogi Pęczniew – Rudniki (o dł. 3,5 km).

– Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 354 314 zł będziemy mogli zrealizować tą długo wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycję, której celem jest poprawa stanu nawierzchni jezdni oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – mówi Małgorzata Komajda, Starosta Poddębicki. – Obecnie trwają procedury przetargowe, mające na celu wyłonienie wykonawców inwestycji. – dodaje.

Z kolei zadanie ,,Przebudowa dróg powiatowych Nr 3737E i Nr 3707E” pozwoli na wykonanie modernizacji ul. Wiejskiej i Różanej  w Uniejowie oraz przebudowy drogi Złotniki – Dalików (na odcinku 2,14 km). Dofinansowanie z RFRD wyniosło 3 462 752,00 zł.

Wykonawca ulic w Uniejowie będzie odpowiedzialny za między innymi: wykonanie robót ziemnych, ustawienie krawężników i obrzeży, wykonanie konstrukcji ścieżki pieszo-rowerowej oraz chodników i zjazdów, wykonanie nawierzchni jezdni, zamontowanie oznakowania pionowego i poziomego – wymienia Piotr Majer, Wicestarosta Poddębicki. – Z kolei na odcinku drogi Złotniki-Dalików zostaną wykonane roboty ziemne, krawężniki i obrzeża oraz chodniki i zjazdy. Droga zostanie poszerzona, a pobocza umocnione. Ponadto zostanie wykonana nawierzchnia jezdni, odtworzony rów przydrożny wraz z budową przepustów pod zjazdami i oczywiście zamontujemy oznakowanie pionowe i poziome – dodaje.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz