HomePowiatHistoryczne dofinansowanie dla gminy Zadzim! Wielomilionowa inwestycja ruszy jeszcze w wakacje!

Historyczne dofinansowanie dla gminy Zadzim! Wielomilionowa inwestycja ruszy jeszcze w wakacje!

zadzim umowa

W urzędzie gminy w Zadzimiu podpisana została umowa na realizację robót budowlanych w ramach zadania „Wymiana źródła ciepła z montażem paneli fotowoltaicznych oraz modernizacją energetyczną budynku Zespołu Szkół w Zadzimiu”. Wykonawcą inwestycji, po dwukrotnym postępowaniu przetargowym, została firma z Kielc.

W imieniu gminy Zadzim umowę podpisali wójt Krzysztof Woźniak wraz ze skarbnikiem Jolantą Kubis, a wyłonioną firmę reprezentował Mateusz Dyraga. Na zadanie samorząd pozyskał historycznie największe dofinansowanie w kwocie 9 255 374,35 zł z pierwszej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, które stanowi 95% wartości przedsięwzięcia. To kolejna, po rewitalizacji parku, wielomilionowa inwestycja mająca na celu poprawę środowiska naturalnego, a przede wszystkim zwiększenie efektywności energetycznej.

Podczas spotkania omówiony został wstępny harmonogram prowadzenia prac przez wykonawcę. Pierwsze roboty budowlane mają rozpocząć się już w wakacje, aby wykorzystać okres wolny od nauki szkolnej.

– Nieuniknionym jest, że przeprowadzenie tak dużego, wielozakresowego zadania wymagać będzie dłuższego czasu realizacji, także podczas trwania roku szkolnego. Dołożymy jednak wszelkich starań oraz maksymalnego zaangażowania aby wszystkie utrudnienia spowodowane inwestycją były jak najmniej dotkliwe dla społeczności szkolnej, a w szczególności dla dzieci i młodzieży – zapewnia wójt Krzysztof Woźniak.

Tragedia! Mężczyzn
Lato z Radiem już n
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.