HomeŁęczyckiGrabów miastem? Wypowiedzą się mieszkańcy

Grabów miastem? Wypowiedzą się mieszkańcy

grabów miasto

Podczas niedawnej sesji w Grabowie radni podjęli dwie uchwały rozpoczynające procedurę nadania miejscowości statusu miasta. Czy mieszkańcy będą tego samego zdania co samorządowcy? Na to pytanie dadzą konsultacje, które rozpoczną się 9 i zakończą 28 lutego br.

Radni z gminy Grabów debatowali niedawno nad projektami uchwał dotyczącymi podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Grabów statusu miasta i ogłoszenia konsultacji społecznych w tej sprawie.

– Przewodniczący zwołał sesję, ponieważ terminy w procedurze nadania statusu miasta są nieubłagane, jeżeli myślimy o sfinalizowaniu celu w styczniu 2024 roku – tłumaczy wójt Janusz Jagodziński.

Obie uchwały uzyskały poparcie rady, co oznacza, że od 9 lutego podczas zebrań wiejskich będą prowadzone konsultacje społeczne. Spotkania potrwają do końca miesiąca.

Jako uzasadnienie wprowadzenia procedury nadania Grabowowi statusu miasta wójt argumentuje:

Grabów posiadał prawa miejskie od 1372 roku. Układ urbanistyczny obecnej osady jest objęty ochroną konserwatorską. Jako zabytek wczesnośredniowiecznej urbanistyki w Polsce i przetrwał do dziś w zachowanej postaci wraz z otaczającym charakterem zabudowy z lat 1372 – 1939 i obiektami: trójkątnym rynkiem z trzema wbiegającymi ulicami, kościołem parafialnym z dziedzińcem z 1838 roku, synagogą z drugiej połowy XIX wieku, cmentarzem wyznaniowym i parkiem dworskim. W 1870 roku Grabów utracił prawa miejskie – słyszymy od włodarza Grabowa.

Zdaniem wójta miejscowość spełnia przesłanki, aby uzyskać status miasta ze względu na wielowiekową historię i zabytki, infrastrukturę miejską, instytucje miastotwórcze, szkoły, urzędy, ośrodek kultury, obiekty sportowe, szeroko rozwiniętą strefę usług dla mieszkańców i zakłady pracy.

Studniówka ZSP w P
Kolejna tragedia w t
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.