HomePowiatGmina da więcej druhom

Gmina da więcej druhom

pieniądze dla osp

Strażacy jednostek OSP za udział w działaniach ratowniczych i pożarniczych, jak i za odbywane szkolenia nie otrzymują tradycyjnego wynagrodzenia, lecz jego ekwiwalent, wypłacany ze środków budżetowych gminy. Z przepisów wynika, że wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotników ma być waloryzowana przez radę gminy cyklicznie, nie rzadziej niż raz na 2 lata, a jego stawka nie może być wyższa niż 1/175 przeciętnego wynagrodzenia.

Podczas LXIX sesji Rady Miejskiej w Uniejowie radni przegłosowali uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie gminy. Nowe stawki dotyczą wyjazdów do akcji oraz za ćwiczenia strażackie. Po wejściu w życie uchwały, którą przegłosowali radni w miniony czwartek, druhowie ochotnicy z terenu gminy Uniejów za wyjazdy do akcji będą otrzymywać 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki OSP, dotychczas kwota ta wynosiła 15 zł. Z kolei za godzinę ćwiczeń lub szkoleń otrzymają 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu.

Ustalone na takim poziomie stawki ekwiwalentu dla jednostek OSP są jednymi z najwyższych na terenie województwa łódzkiego. Zweryfikowaliśmy wysokość ekwiwalentu wypłacanego przez samorządy z regionu łódzkiego w gminach, które przyjęły już nowe stawki, po waloryzacji. Wartość wypłat za każdą rozpoczętą godzinę udziału w akcji ratowniczej oraz szkolenia przedstawiają się następująco: w Łęczycy jest to kolejno: 10,- i 5,- zł; w Piotrkowie Trybunalskim: 15,- i 10,- zł; w Zduńskiej Woli: 18,- i 9,- zł; w Wodzieradach: 15,- i 6,- zł; w Brąszewicach: 14,- i 8,- zł; w Zadzimiu: 17,- i 5,- zł; w Pęczniewie: 17,40 i 5,- zł; w Poddębicach: 17,- i 8,50 zł; w Oporowie: 10,- i 5,- zł oraz na terenie gminy Wierzchlas – podobnie jak u nas: 20,- i 10,- zł.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.