HomePowiatDotacje dla projektów lokalnych. Na co w tym roku stawiają sołectwa?

Dotacje dla projektów lokalnych. Na co w tym roku stawiają sołectwa?

sołectwo na plus

Tzw. sołeckie granty, czyli małe projekty lokalne, realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu województwa łódzkiego, każdego roku cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy. Urząd Marszałkowski właśnie zakończył nabór wniosków do programu „Sołectwo na plus”. Z terenu gminy Uniejów zgłoszono tym razem aż 9 projektów. Które miejscowości aplikowały o środki i jaki pomysł mają na ich wykorzystanie?

Informacja o wnioskach złożonych w tegorocznym naborze była jednym z tematów, poruszonych w miniony czwartek przez burmistrza Kaczmarka w sprawozdaniu z międzysesyjnej działalności samorządu. Zarząd województwa przeznaczył na rozwój wsi w Łódzkiem pulę środków z budżetu w wysokości 8.000.000 zł. Dotacja na sfinansowanie pojedynczego projektu, zakwalifikowanego do programu „Sołectwo na plus” nie może przekroczyć kwoty 12.000 zł. Czas na składanie wniosków o wsparcie minął 6 lutego i w chwili obecnej w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi trwają przygotowania do rozpoczęcia ich weryfikacji. W ocenie projektów komisja będzie brała pod uwagę znaczenie danej inwestycji dla lokalnej społeczności czy zaangażowanie mieszkańców w realizację m.in. poprzez współpracę z KGW.

Jak już wspomniano we wstępie, z inicjatywy sołtysów i rad sołeckich, z terenu gminy Uniejów wpłynęło łącznie 9 projektów, które dotyczą: urządzenia nowego placu zabaw (Czepów), ogrodzenia lub powiększenia o kilka elementów dotychczas istniejącego (Rożniatów Kolonia, Czepów), zakupu wyposażenia kuchennego do strażnicy (Wilamów, Ostrowsko), zagospodarowania lub utwardzenia terenu na potrzeby stworzenia miejsca integracji dla mieszańców (Lekaszyn, Spycimierz), zakupu klimatyzatora z funkcją ogrzewania sali w strażnicy OSP (Felicjanów) oraz zakupu namiotu (Wielenin).

Warto przypomnieć, jak wiele miejscowości z terenu gminy Uniejów skorzystało w poprzednich latach ze wsparcia środkami z budżetu województwa łódzkiego. Dzięki przyznanym dotacjom w sołectwach powstały nowe place zabaw, altany do spotkań mieszkańców, ogrodzono i zagospodarowano miejsca użyteczności publicznej, kupiono niezbędne sprzęty i wyposażenie strażnic, świetlic oraz salek do ćwiczeń. Idea wspierania społeczności lokalnych w zakresie realizacji zadań własnych gmin regionu łódzkiego powstała w 2016 r. i jest kontynuowana przez władze Sejmiku w formie programu „Sołectwo na plus”. Na przestrzeni lat zmieniła się kwota wsparcia (i to dosłownie na plus!), z początkowej stawki 5.000 zł wzrosła do 12.000 zł na projekt w chwili obecnej. Sołectwa gminy Uniejów sięgają po granty z każdego rozdania, począwszy od 2017 r. W minionych 6 latach były to:

  • w ubiegłym, 2022 r.: Skotniki, Zaborów i Kuczki;
  • w 2021 r.: Brzeziny, Czekaj, Góry, Łęg Baliński i Wielenin;
  • w 2020 r.: Rożniatów Kolonia i Felicjanów;
  • w 2019 r.: Wola Przedmiejska, Ostrowsko i Człopy;
  • w 2018 r.: Rożniatów i Czepów;
  • natomiast jako pierwsze (w 2017) z dotacji skorzystały sołectwa: Spycimierz oraz Wilamów.
Gmina da więcej dru
<strong>25-latka prz
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.