HomePowiatAbsolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Poddębickiego

Absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Poddębickiego

absolutorium powiat

W dniu 26 czerwca 2023 r. podczas LVI sesji Rady Powiatu Poddębickiego Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium i wotum zaufania za wykonanie budżetu za 2022 r.  

Radni po raz kolejny docenili pracę Zarządu oraz stwierdzili prawidłowość podejmowanych przez niego działań finansowych i zaakceptowali realizację zeszłorocznego budżetu Powiatu Poddębickiego. Dyskusję nad Raportem rozpoczęła Małgorzata Komajda Starosta Poddębicki prezentując najważniejsze zadania realizowane przez  Powiat Poddębicki ze środków zewnętrznych pozyskanych w 2022 r. Raport o Stanie Powiatu za 2022 rok został wysoko oceniony przez Członka Zarządu Zdzisława Cyganiaka, który za szczególne zaangażowanie osobiście podziękował Sekretarz Powiatu Annie Biernacik i pracownikom Biura Rady, Magdalenie Szczepaniak i Katarzynie Augustyniak.

Przed głosowaniem nad wotum zaufania oraz absolutorium zapoznano Radnych z opiniami poszczególnych Komisji Rady Powiatu oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
a szczegółowo wykonanie budżetu omówiła Skarbnik Powiatu, Jadwiga Zagozda.

W trakcie dyskusji Zarząd odpowiedział na pytania, jak również  przyjął uwagi i słowa podziękowań za zrealizowane zadania i inwestycje na rzecz Powiatu. Podziękowania i gratulacje w imieniu Radnych na ręce Małgorzaty Komajdy, Starosty Poddębickiego oraz Jadwigi Zagozdy, Skarbnika Powiatu złożył Przewodniczący Rady Powiatu Sebastian Romanowski. Gratulacje przekazał również w imieniu Burmistrza Uniejowa i Rady Miejskiej Mirosław Madajski, Wiceburmistrz Uniejowa.

LVI sesja Rady Powiatu była również okazją do zaprezentowania przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach Radnym prezentacji z realizacji projektu „7 wieków w 7 dni – czyli jak rozwijało się Wilno”. Projekt został sfinansowany przez Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Młodzież, pod opieką Małgorzaty Wójcik- Powłoki dyrektora Szkoły i Marii Wójcik – koordynatora projektu,  opowiedziała o zabytkach i historii Wilna oraz miejscach, które
w trakcie siedmiodniowej wycieczki odwiedzili.

W trakcie LVI sesji Rady Powiatu Poddębickiego specjalne podziękowania dla Radnych i Zarządu Powiatu za prowadzoną w Wieleninie inwestycję drogową przekazał  Bartłomiej Gröbner, Dyrektor Zarządzający firmy K-Flex, który w podziękowaniach podkreślał, iż realizowana przebudowa drogi powiatowej w Wieleninie, gdzie mieści się, stale rozbudowująca się i zwiększająca zatrudnienie firma podniesie bezpieczeństwo mieszkańców ale również wpłynie na rozwój firmy i tworzenie kolejnych miejsc pracy dla Mieszkańców naszego Powiatu. 

Projekt baletnice...
Strongman motocyklis
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.