HomeWarto przeczytaćWiadomo kto wykona remont dworku w Uniejowie

Wiadomo kto wykona remont dworku w Uniejowie

dworek uniejów

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Nasz Zabytek – dworek w Uniejowie”. W ramach przedsięwzięcia, dzięki wsparciu Fundacji „Most the Most”, w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie przeprowadzony zostanie gruntowny remont.

Zakończony pozytywnym wynikiem przetarg jest drugim podejściem mającym na celu wyłonienie wykonawcy ww. zadania. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na zbyt dużą stawkę realizacji przedsięwzięcia. Najniższa spośród sześciu ofert dwukrotnie przewyższała przeznaczony na ten cel budżet gminy, a najwyższa była od niego większa niespełna 4,5 razy.

Tym razem komisja przetargowa, po zbadaniu złożonych dokumentów pod kątem poprawności merytorycznej oraz formalnej, rozstrzygnęła postępowanie. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: Urbański Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 151, 87-100 Toruń. Firma remont dworku wyceniła na kwotę 3.350.965,89 zł.

Do przetargu zgłosiło się jeszcze ośmiu innych oferentów. Zaproponowane przez nich kwoty na wykonanie zadania kształtowały się w przedziale od 3.680.000,00 zł do 6.644.934,74 zł.

W ramach prac przeprowadzone zostaną roboty budowlane dotyczące przebudowy zabytkowego dworku wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, a w szczególności: wymiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego; wymiana stropów i prace konserwatorskie belek stropowych; roboty murowe (w tym rozbiórkowe, uzupełnienia ścian, wykonanie nowych ścianek działowych); nadproża stalowe i betonowe; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; roboty posadzkowe i okładzinowe; okładziny ścienne, sufitowe i sufity podwieszane; prace elewacyjne (w tym m.in.: prace tynkarskie nad cokołem, obróbki blacharskie i odwodnienie, odtworzenie sztukaterii, naprawa gzymsów); instalacje elektryczne wewnętrzne; instalacje sanitarne (w tym w zakresie: instalacji CO, instalacji wentylacyjnej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej) oraz prace w zakresie zagospodarowania terenu (prace rozbiórkowe, prace w zakresie schodów zewnętrznych i pochylni); kanalizacja deszczowa oraz instalacja elektrycznych zewnętrznych.

Przeprowadzone prace umożliwią wszystkim, w tym również osobom z  niepełnosprawnością i osobom starszym, łatwiejszy dostęp do budynku. Na parterze utworzona zostanie nowa, większa sala z połączeniem czterech mniejszych pomieszczeń. Wyremontowany dworek będzie mógł zatem jeszcze lepiej spełniać swoją funkcję, jaką jest przede wszystkim działalność kulturalna.

Na renowację siedziby ośrodka kultury samorząd pozyskał 1 mln zł w ramach konkursu Nasz Zabytek organizowanego przez Fundacje Most The Most i Bank Gospodarstwa Krajowego oraz 2 mln z Polskiego Ładu.

Wspólnymi siłami d
Wieczór kolęd w Ba
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.