HomePowiatTo była ważna sesja. Wójt z jednogłośnym absolutorium

To była ważna sesja. Wójt z jednogłośnym absolutorium

absolutorium zadzim

Radni w Zadzimiu debatowali nad raportem o stanie gminy za 2022 rok.

Po dyskusji udzielili wójtowi Krzysztofowi Woźniakowi wotum zaufania. Kolejnym punktem obrad było zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Dochody budżetu gminy w 2022 roku zrealizowane zostały w wysokości 34 546 847,19 zł, natomiast wykonane wydatki wyniosły 32 239 247,53 zł. Budżet gminy Zadzim zamknął się nadwyżką w kwocie 2 307 599,66 zł. Obecni na sesji radni w głosowaniu jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium.

Wójt Krzysztof Woźniak podziękował radnym, pracownikom urzędu oraz jednostek organizacyjnych za całoroczną współpracę i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań.

Czy inwestycje są z
Łódzkie na plus -
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.