HomeWażneRozpoczęła się IX kadencja uniejowskiego samorządu

Rozpoczęła się IX kadencja uniejowskiego samorządu

uniejowski samorząd

W dniu dzisiejszym tj. 7 maja 2024 roku odbyła się pierwsza uroczysta sesja uniejowskiego samorządu IX kadencji. Swoje ślubowania złożyli nowo wybrane radne i radni Rady Miejskiej w Uniejowie. To samo zrobił Józef Kaczmarek – burmistrz Uniejowa, dla którego to już szósta kadencja z rzędu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pierwszą sesję w kadencji 2024-2029 zwołała Komisarz Wyborcza w Łodzi II – Katarzyna Marat a rozpoczęła ją radna seniorka  – Marianna Grubska.

Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia zaświadczeń o wyborze dla radnych oraz burmistrza Uniejowa. Zaświadczenia wręczyła Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Uniejowie  – Urszula Łukasik w obecności Barbary Krzesłowskiej – członkini komisji.

Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek, w asyście Mirosława Madajskiego – Zastępcy, wręczyli radnym gratulacje oraz pamiątkowy szklany medal z wizerunkiem patrona Uniejowa – św. Bogumiła. Medal zawiera cytat:  „Ipsum adscivit in aulam suam Unieioviam”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza: „Wziął go na swój dwór w Uniejowie”. Jest to zdanie z Dekretu Stolicy Apostolskiej z 1925 r., potwierdzającego kult św. Bogumiła.

Kolejnym punktem było złożenie ślubowanie przez radne i radnych Rady Miejskiej w Uniejowie.  

Podczas pierwszej sesji ukonstytuowało się również prezydium. Na jej czele, jako przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie, ponownie stanął Tomasz Wójcik, który był jedynym zgłoszonym do tej funkcji kandydatem.

Na I Wiceprzewodniczącego zgłoszono 5 kandydatów: Krzysztof Bielawskiego, Łukasza Nitę, Elżbietę Marciniak, Alicję Własny oraz Mariannę Grubską. W wyniku przeprowadzonych głosowań funkcję tę objął – Krzysztof Bielawski.

II wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Uniejowie został Łukasz Nita pokonując w głosowaniach: Mariannę Grubską i Elżbietę Marciniak.

Rada Miejska w Uniejowie liczy 15 radnych. Wśród nich znaleźli się samorządowcy z długoletnim doświadczeniem oraz ci, którzy w roli samorządowców zadebiutowali w dniu dzisiejszym.

Z poprzedniego składu Rady do na IX kadencję mandat otrzymało ośmiu samorządowców: Krzysztof Bielawski, Roman Dudkowski, Wojciech Głowacki, Marianna Grubska, Łukasz Nita, Beata Pokorska, Alicja Własny i Tomasz Wójcik. Wśród nich najdłuższym stażem w samorządzie mogą pochwalić się Krzysztof Bielawski, dla którego będzie to siódma z rzędu kadencja, Tomasz Wójcik zasiadający w radzie po raz szósty oraz Wojciech Głowacki, dla którego będzie to piąta kadencja z rzędu.

W obecnej Radzie jako debiutujący samorządowcy zasiedli:  Ewa Antoniak, Elżbieta Marciniak, Ilona Rozmarynowska, Michał Sawkiewicz, Kamil Sobczyński oraz Maciej Tylki. Wśród nich znajduje najmłodszy radny obecnej kadencji –30-letni Kamil Sobczyński.

Posiedzenie I sesji Rady Miejskiej w Uniejowie zakończyło złożenie ślubowania przez burmistrza – Józefa Kaczmarka, który oficjalnie rozpoczął swoją szóstą z rzędu kadencję na stanowisku Burmistrza Uniejowa.

W ten sposób ten sposób Samorząd Miasta i Gminy Uniejów rozpoczął IX kadencję na lata 2024-2029. Przed samorządowcami okres wytężonej pięcioletniej pracy. Czas podejmowania decyzji, działań, rozwiązywania problemów oraz zaangażowania w sprawy ważne dla mieszkańców Gminy Uniejów.

Poniżej prezentujemy pełny skład Rady Miejskiej w Uniejowie w kadencji 2024 – 2029.

Prezydium Rady Miejskiej w Uniejowie:

  • Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie – Tomasz Wójcik
  • I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie – Krzysztof Bielawski
  • II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie – Łukasz Nita

Radni Rady Miejskiej w Uniejowie:  Ewa Antoniak, Roman Dudkowski, Wojciech Głowacki, Marianna Grubska, Elżbieta Marciniak, Łukasz Nita, Beata Pokorska,  Ilona Rozmarynowska, Michał Sawkiewicz, Kamil Sobczyński, Maciej Tylki,  Alicja Własny.

Gdyby nie wyprzedzal
Misja Przygoda w Uni
Brak komentarzy

Zostaw komentarz