HomePowiatPrzedszkole integracyjne w Uniejowie

Przedszkole integracyjne w Uniejowie

przedszkole integracyjne

W marcu ubiegłego roku pełną parą ruszyły prace związane z budową przedszkola integracyjnego. Jak dowiedzieliśmy się na placu budowy – roboty budowlane realizowane są zgodnie z planem, zaś sam budynek z dnia na dzień zyskuje nowe oblicze.

Budowa przedszkola integracyjnego to jedna z największych, choć nie jedyna inwestycja, jakie obecnie realizowane są na terenie gminy Uniejów. Bez wątpienia jest ona jednak tą, której bardzo wyczekuje lokalna społeczność. Nowe przedszkole służyć będzie bowiem wielu rodzinom, a w szczególności najmłodszym mieszkańcom gminy.

Zgodnie z założeniami, placówka ma być gotowa na przyjęcie dzieci 1 września bieżącego roku. Aby sprawdzić, czy otwarcie przedszkola w tym terminie ten jest możliwe, udaliśmy się na plac budowy i zapytaliśmy kierownika, na jakim etapie są prace. Jak się dowiedzieliśmy – na ten moment wszystko idzie w dobrym kierunku, a roboty przebiegają bez zakłóceń.

Inwestycja została już doprowadzona do stanu surowego zamkniętego: obiekt posiada kompletną konstrukcję nośną i został wyposażony w okna oraz drzwi zewnętrzne, zakończone zostały też prace izolacyjne na dachu budynku. Ten zyskał nowe oblicze dzięki pięknie i przyjaźnie prezentującej się elewacji, na której obecnie montowane są jeszcze elementy zewnętrzne w postaci barierek zabezpieczających okna.

Wewnątrz budynku trwają dalsze prace instalacyjne wewnętrzne: sanitarne, elektryczne i wentylacyjne. W niektórych sektorach przedszkola prowadzone są już pierwsze prace wykończeniowe, w tym kafelkowanie.

Równocześnie trwa zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Prace koncentrują się głównie na wykonaniu podbudowy pod układ drogowy parkingu, chodników i drogi dojazdowej, a także trwają prace brukarskie związane z układaniem kostki. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych montowane jest nowe ogrodzenie.

Temat wybudowania nowego przedszkola pojawił się już w 2017 r. Wówczas planowano, aby budynek zastąpił obecnie działającą placówkę mieszczącą się przy ul. Wiśniowej. W 2020 r. zdecydowano ostatecznie, że nowe przedszkole znajdować się będzie w sąsiedztwie szkoły podstawowej i hali sportowej, od strony ul. Targowej.

Inwestycja realizowana jest przez firmę Zakład Robót Ogólnobudowlanych „ZROBUD” Marek Kędzia z Gołuchowa. Całkowity koszt jej przeprowadzenia to prawie 20 mln zł.

Na parterze dwukondygnacyjnego budynku znajdować się będą cztery sale przedszkolne, sala sportowa, a także kuchnia i jadalnia. W strefie szatni powstanie osiem boksów szatniowych, dzięki czemu każdy oddział będzie miał swoją strefę.

Piętro pomieści kolejne cztery sale przedszkolne, a ponadto dwie sale twórczości dziecięcej, dwie sale zabaw, salę komputerową oraz gabinet logopedy. Niewątpliwie na szczególną uwagę zasługują sale polisensoryczne, czyli specjalnie wyposażone pomieszczenia, aktywizujące lub wyciszające zmysły za pomocą światła, dotyku, zapachu, dźwięków, muzyki i różnorodnych zabawek rozwijających zdolności poznawcze.

Przebywanie wewnątrz sal terapeutycznych będzie odprężać, pogłębiać poczucie bezpieczeństwa i korzystnie wpływać na stan psychofizyczny przebywających w nich dzieci, szczególnie tych z niepełnosprawnością intelektualną, z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa, zaburzeniami mowy, niepełnosprawnością ruchową itp.

Prowadzenie działalności przedszkolnej o charakterze integracyjnym wymaga uwzględnienia w projekcie budynku różnorodności potrzeb i możliwości dzieci borykających się z niepełnosprawnościami, dlatego zarówno sam budynek, jak i jego otoczenie, umożliwiać będą swobodne poruszanie się osób na wózku inwalidzkim.

Zagospodarowany zostanie również cały teren wokół budynku.

Do przedszkola poprowadzą nowe drogi wewnętrzne o nawierzchni bitumicznej (ul. Kościelnicka i ul. Targowa) oraz chodniki – wszystko z zastosowaniem kanalizacji deszczowej. Przy obiekcie wydzielone zostaną miejsca parkingowe z przeznaczeniem dla rodziców, a także parking dla nauczycieli.

W otoczeniu budynku nie zabraknie elementów małej architektury. Wybudowany zostanie nowy plac zabaw, dzięki któremu dzieci będą mogły aktywnie spędzać wolny czas na świeżym powietrzu. Zamontowane zostaną ławki, stojaki do parkowania rowerów oraz kosze na nieczystości.

Teren otoczony zostanie dużą ilością zieleni, a także nowym ogrodzeniem. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, na terenie przedszkola zainstalowany zostanie monitoring.

Pamiętając o ochronie środowiska naturalnego, budynek wyposażony zostanie w ogrzewanie geotermalne, natomiast energia elektryczna pozyskiwana będzie z odnawialnych źródeł energii czerpanych z uniejowskiej elektrowni. Całość uzupełnią panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu.

Projekt współfinansowany jest przez unię europejską z regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa vii infrastruktura dla usług społecznych. Działanie vii.4 edukacja. Poddziałanie vii.4.2 edukacja przedszkolna.

Kierowca wraz z pasa
Pacjenci szpitala w
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.