HomePowiatPrawie półtora miliona dla gminy Zadzim! Wójt zapowiada ważne inwestycje

Prawie półtora miliona dla gminy Zadzim! Wójt zapowiada ważne inwestycje

wójt zadzim

Złożony przez gminę Zadzim wniosek na zadanie p.n.”Modernizacja strażnic OSP (świetlic wiejskich) w miejscowościach Jeżew i Zalesie” w ramach trzeciego naboru Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD – PGR, uzyskał pozytywną ocenę i znalazł się na liście do dofinansowania.

Dzięki pozyskanym środkom planowany jest remont i przebudowa budynków strażnic OSP obejmujące m.in. docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki otworowej, modernizację zadaszeń, remonty wnętrz wraz z wymianą instalacji oraz wykonanie nowych źródła ciepła dla tych budynków. Zakres zadania przewiduje również budowę placów zabaw dla dzieci przy tych obiektach oraz modernizację ogrodzeń.
Wysokość pozyskanego dofinansowania to kwota 1 470 000 zł, a wkład własny samorządu wynosi jedynie 2%.
– Efektem inwestycji będzie poprawa warunków życiowych mieszkańców miejscowości Jeżew i Zalesie, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGRy). Realizacja projektu pozwoli uzyskać im miejsce do spotkań, rozwijania swoich zainteresowań oraz integracji lokalnej, natomiast dzieci i młodzież będą miały bezpieczne i dobrze wyposażone miejsca do zabaw i spędzania wolnego czasu – mówi wójt Krzysztof Woźniak.