HomePowiatOstry konflikt! Starostwo wydaje oświadczenie

Ostry konflikt! Starostwo wydaje oświadczenie

starostwo poddębice

Radny powiatowy Przemysław Jaszczak opublikował wpis na swoim facebooku do którego odniosły się władze powiatu.

„Zarząd Powiatu Poddębickiego stanowczo dementuje informację, zamieszczoną przez Przemysława Jaszczaka – Radnego Powiatu Poddębickiego na Jego profilu facebookowym (jako osoby publicznej): „Zamknięte dla Mieszkańców drzwi Zarządu Powiatu Poddębickiego. Dziś grupa Mieszkańców Kałowa i Wólki przybyła do Starostwa chcąc chwilę porozmawiać przed rozpoczęciem zarządu z powiatowymi władzami o ich drodze i braku chodnika. Nie zostali jednak przyjęci, natomiast Starosta p. Małgorzata Komajda oznajmiła, że zarząd nie ma dziś czasu i ich nie przyjmie. Tak więc do następnego….”

     Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec próby szkalowania Zarządu, wprowadzania w błąd Mieszkańców naszego Powiatu i „kreowania rzeczywistości” przez Przemysława Jaszczaka – Radnego Powiatu Poddębickiego.

Informuję, iż na dzień 23 marca br., na godz. 11.00, było zaplanowane posiedzenie Zarządu z określonym (obszernym) porządkiem obrad, z udziałem kierowników Jednostek i naczelników. Ok. godz. 10.50 tego dnia, do Starostwa (bez żadnej zapowiedzi, informacji) przybyła duża liczebnie delegacja Mieszkańców Kałowa i Wólki, podczas gdy wcześniej (tj. 20 marca br.) został umówiony telefonicznie (z Panią Wiesławą Stańczyk – Sołtys Kałowa) termin spotkania na dzień 28 marca 2023 r. o godz. 13.00 (czyli w godzinach południowych, zgodnie z życzeniem Mieszkańców). Informuję, że ww. termin spotkania w sprawie inwestycji drogowej realizowanej w ramach tego samego naboru (Polski Ład II) został przekazany również Mieszkańcom Wielenina i Wielenina Kolonii (gm. Uniejów), o czym poinformowałam P. Sołtys. Wspólne spotkanie jest zasadne ze względu na fakt, iż ograniczenie zakresu inwestycji drogowych dotyczy obu zadań drogowych, tj. realizowanych na terenie wsi Kałów, Wólka(gm. Poddębice) oraz Wielenin i Wielenin Kolonia (gm. Uniejów).

     Niezrozumiała jest więc dla Zarządu Powiatu przyczyna przybycia Mieszkańców Kałowa i Wólki do Starostwa w dniu 23.03, pomimo wcześniej ustalonej daty wspólnego spotkania.

     Wydaje się, iż to Radny Jaszczak zachęcał Mieszkańców do wizyty w Starostwie w tym dniu, tuż przed godziną rozpoczęcia posiedzenia Zarządu, ponieważ dobrze wie jako samorządowiec, że zdezorganizowałoby to pracę Zarządu i Starostwa, a także (być może) po to, aby nie doszło do wspólnego spotkania Mieszkańców czterech zainteresowanych miejscowości.

     Ponadto, jest bezpośrednim i bezpodstawnym atakiem na Członka Zarządu – Beatę Przybylską twierdzenie Pana Jaszczaka, iż „nawet nie wyszła do mieszkańców”, podczas gdy nie miała ona informacji o tym, iż taka „wizyta” Mieszkańców w Starostwie, w dniu 23.03. br. będzie miała miejsce. Starosta Poddębicki w imieniu całego Zarządu przekazała delegacji Mieszkańców informację o braku możliwości i braku zasadności natychmiastowego spotkania oraz zaprosiła na wcześniej ustalony (wspólnie z Przedstawicielką Mieszkańców) termin spotkania, tj. na 28.03.2023r.

     Przywołanie wysokości wynagrodzeń, jak to określił Radny Jaszczak, „tych Urzędników”, jest co najmniej nie na miejscu i służy do kreowania Jego wizerunku jako jedynej osoby „służącej Obywatelom”. Jeśli mowa o wynagrodzeniach, to Radny Jaszczak zajmuje także stanowisko „sowicie opłacane” (cyt.) przez Obywateli Powiatu (Mieszkańców TBS). Chcąc rozliczać z efektów pracy innych – należy zacząć od samego siebie.

     Jeżeli ostatnie zdanie wpisu Radnego Jaszczaka: ”Jeszcze Będzie Normalnie” (w domyśle: w Powiecie) ma oznaczać powrót do sytuacji z poprzednich dwóch kadencji, tj. nierównego traktowania Gmin Naszego Powiatu przy podziale środków finansowych i zrealizowanych kilometrach dróg i metrów kwadratowych chodników, to oczekujemy wyjaśnienia co, wg Radnego Jaszczaka, oznacza określenie „Normalnie”.

     Zarząd obecnej, VI kadencji, dzieli zarówno, skutecznie pozyskiwane, wysokie środki zewnętrzne, jak i środki budżetu Powiatu pomiędzy wszystkie sześć Gmin, które ten Powiat tworzą”.

Zarząd Powiatu Poddębickiego

Pałac niczym melina
Łódzkie na plus -
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.