HomePowiatKomendant policji z wizytą w starostwie

Komendant policji z wizytą w starostwie

komendant w starostwie

Wizytę w starostwie powiatowym złożył podinspektor Adam Kolasa, któremu starosta poddębicki – Małgorzata Komajda oraz wicestarosta – Piotr Majer pogratulowali objęcia stanowiska komendanta powiatowego policji w Poddębicach.

     Zmiana szefa poddębickiej komendy nastąpiła w lutym br. i jest związana z odejściem na emeryturę dotychczasowego komendanta insp. Krzysztofa Kotkowskiego.

     Nowy komendant w czasie rozmowy podkreślił, że szczególnym priorytetem w czasie kierowania poddębicką komendą, oprócz wykonywania rutynowych zadań, będzie bezpieczeństwo i porządek w powiecie i efektywna współpraca z lokalną społecznością, w tym z samorządem powiatu poddębickiego. Starosta poddębicki wyraziła chęć aktywnej współpracy na każdym polu, w celu podwyższenia bezpieczeństwa mieszkańców, co przyczyni się do zmniejszenia liczby wykroczeń oraz przestępczości na terenie powiatu poddębickiego i przekazała na pamiątkę materiały promocyjne powiatu.

Pacjenci szpitala w
<strong>Trwają posz
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.