HomeGaleriaDożynki Gminno – Parafialne w Wieleninie – Kolonii

Dożynki Gminno – Parafialne w Wieleninie – Kolonii

dożynki wielenin

Dożynki symbolicznie kończą żniwa, roczny cykl prac polowych. Zgodnie z wielowiekową tradycją rolnicy z terenu gminy Uniejów oraz parafii Wielenin spotkali się, by wspólnie świętować i dziękować za plony. Gospodarzem dożynek gminnych po raz pierwszy była wieś Wielenin – Kolonia natomiast dożynek parafialnych – Czepów średni i Czepów Górny.

Uroczysta msza

Przynosimy plon Tobie Boże w dom.  

Żeby dobrze plonowało, po sto kopcy z kopy dało.

Przynosimy plon Tobie Boże w dom”

Słowami tej pieśni rozpoczęła się wczoraj w kościele pw. św. Jakuba Apostoła i św. Doroty Panny i Męczennicy w Wieleninie gminno -parafialne uroczystości dożynkowe.  Mszy św. w intencji dziękczynnej za tegoroczne plony oraz w intencji rolników przewodniczył ks. mg Julian Głowacki – Zastępca Redaktora Naczelnego tygodnika „Idziemy”, Redaktor Naczelny „Ładu Bożego”.

Gospodarz parafii – ks. Jaroslaw Olszewicz w wygłoszonej homilii zaznaczył:

„Ziemia jest stołem obficie zastawionym przez Chrystusa. Nie jest to stół zastawiony tylko dla bogatych i sprytnych. Nie powinien, więc być przedmiotem przetargów i jednostronnych korzyści. Po leżący na nim chleb ma prawo sięgnąć każdy, a zwłaszcza ten najbiedniejszy”

Podczas uroczystej mszy nastąpiło złożenie darów oraz poświęcenie chleba i wieńcy dożynkowych.  

Po mszy, przedstawiciele uroczystości w barwnym korowodzie przeszli na plac strażnicy OSP.

Wspólne świętowanie

Dożynki to święto rolników i wszystkich ludzi związanych z rolnictwem. To czas podsumowania ciężkiej całorocznej pracy oraz dzień, w którym składamy podziękowania tym, którzy swoją pracą i wysiłkiem dają podstawy wyżywienia.

Część obrzędową na scenie poprowadził Zespół Śpiewaczy „Włościanki z Wielenina” a w imieniu gospodarzy uroczystość rozpoczął Grzegorz Szafarz – sołtys wsi Wielenin-Kolonia.

Podczas części obrzędowej nastąpiło tradycyjne przekazanie chleba na ręce przedstawicieli uniejowskiego samorządu oraz gości.

Chleb przekazali starostowie dożynek gminnych: Monika Tomczyk (Wieleni) Mirosław Rosik (Wielenin-Kolonia) oraz starostowie dożynek parafialnych: Sylwia Pietrzak (Czepów Górny) i Krzysztof Grzelak (Czepów Średni). Z rąk starostów chleb odebrali Burmistrz Uniejowa- Józef Kaczmarek, Przewodniczący Rady Miejskiej – Tomasz Wójcik oraz  ks. Inf. Andrzej Ziemieśkiewicz.

Tradycyjnie po przekazaniu chleba nastąpiło jego podzielenie wśród uczestników dożynek.

Prezentacja wieńcy dożynkowych

Prezentacja wieńcy dożynkowych stanowi jedno z najważniejszych elementów dożynkowego obrzędu. Na tegorocznej uroczystości gościliśmy sześć delegacji z wieńcami. Jako pierwszy zaprezentowano wieniec gospodarzy dożynek parafialnych z Czepowa. W centralnym punkcie wieńca gospodarze umieścili wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, której ikona obrazu nawiedziła w tym roku naszą gminę. Gospodarze dożynek gminnych, wieś Wielenin – Kolonia, w swoim wieńcu umieścili wizerunek Jana Pawła II.  Wieńce zaprezentowały również sołectwa: Rożniatów, Kuczki, Brzeziny i Orzeszków.

Starostom dożynek parafialnych i starostom dożynek gminnych zostało wręczone specjalne podziękowania od Burmistrza Miasta Uniejów, natomiast delegacje wieńcowe otrzymały od gospodarza gminy nagrody pieniężne za pięknie wykonane wieńce.

Część obrzędową zakończyły słowa podziękowania złożone wszystkim uczestnikom dożynek w mieniu gospodarzy od Mirosława Kolasy – Sołtysa Wielenina.

W programie dożynek znalazła się również część artystyczno – koncertowa. Tą zapewniły: Zespół Śpiewaczy Włościanki z Wielenina, Kapela ze wsi Wilamów, Orkiestra Dęta OSP Spycimierz.

Goście

Na uroczystości dożynkowe zaproszono wielu znamienitych gości. Zaproszenie przyjęli: Przemysław Błaszczyk- Senator RP, Dorota Więckowska- Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, Piotr Majer- Wicestarosta Powiatu Poddębickiego, Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, Mirosław Madajski – Zastępca Burmistrza Uniejowa, Piotr Kozłowski – Członek Zarządu Powiatu Poddębickiego, Danuta Pecyna – Radna Rady Powiatu Poddębickiego, Stanisław Katusza- Radny Rady Powiatu Poddębickiego, Tomasz Wójcik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie, st.kap. Radosław Dudczak- Zastępca Komendanta Powiatowego PSP, dh. Wojciech Kałużny – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,  Jan Tygielski- Prezes Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie, Maciej Obrębski – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Poddębicach, Włodzimierz Jurkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach, ks. inf.Andrzej Ziemiśkiewicz Dziekan Dekanatu Uniejowskiego, ks. Piotr Siołkowski – Proboszcz Parafii w Wilamowie, ks. Julian Głowacki Redaktor Naczelny Tygodnika Idziemy – Ład Boży, radni Rady Miejskiej w Uniejowie podkom. Marcin Dulas – Komendant Komisariatu w Uniejowie, Urszula Urbaniak – Prezes Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, przedstawiciele Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z terenu gminy Uniejów, sołtysi z terenu parafii Wielenin oraz sołtysi z terenu parafii Wielenin z gminy Świnice Warckie i Wartkowice, Koła Gospodyń Wiejskich, prezesi OSP oraz dyrektorzy placówek oświatowych.

Policja w Poddębica
Zahaczyła o wyprzed
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.