HomeZ bliska i daleka2-miliardowy budżet województwa!

2-miliardowy budżet województwa!

budżet województwa

Po raz pierwszy w historii budżet województwa łódzkiego przekracza 2 mld zł. I to po stronie wydatków i dochodów. Te kwoty pozwoliły stworzyć proinwestycyjny budżet, za którego przyjęciem zagłosowało 18 radnych. Przeciwko było 13.

Sesję budżetową województwa łódzkiego poprzedziła wizyta harcerzy Chorągwi Łódzkiej ZHP, którzy przekazali Betlejemskie Światło Pokoju.

– Przyjmujemy to światło z wielką wdzięcznością – mówiła przewodnicząca Sejmiku Iwona Koperska odbierając świecę wraz z marszałkiem Grzegorzem Schreiberem. – Światło jest symbolem życia i pokoju. Zobowiązujemy się nieść to światło tak, jak niosą je harcerze i skauting międzynarodowy.

Ślubowanie przed swoją pierwszą sesją złożyła radna Paulina Ciepłucha, która zastąpiła wybranego do Sejmu Pawła Bliźniuka.

Po tych uroczystościach Zarząd Województwa Łódzkiego i radni przeszli do dyskusji nad projektem budżetu województwa na 2024 r. Jego założenia przedstawił marszałek Grzegorz Schreiber.

– Mieszkańcy naszego województwa chcą swobodnie i bezpiecznie dojeżdżać do pracy, do szkoły, na uczelnie. Chcą, niezależnie od miejsca zamieszkania, w równym stopniu korzystać z dóbr kultury, rozrywki. Ale i mieszkańcy miast chcieliby w równym stopniu, jak mieszkańcy obszarów wiejskich odczuć zieloną przestrzeń. Jednym słowem wszyscy pragną równych szans dostępu do dóbr oferujących przez województwo – mówił marszałek Schreiber. – Naszym zadaniem jest spełniać te oczekiwania i właśnie taki jest ten budżet. Jest bliski każdemu mieszkańcowi województwa łódzkiego.

Marszałek zwrócił uwagę, że budżet zakłada rekordowe dochody na poziomie 2 mld 2 mln zł, natomiast wydatki stanowią kwotę 2 mld 42 mln zł. Zaplanowany deficyt zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

Grzegorz Schreiber zwrócił też uwagę, że projekt budżetu przewiduje największe w historii wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Zgodnie z prognozą Ministra Finansów wyniosą one łącznie ponad miliard zł.

Tak wysokie dochody pozwoliły na stworzenie budżetu, który zakłada inwestycje za kwotę ponad 712 mln zł, co stanowi prawie 35 procent wydatków ogółem.

Największe wydatki w budżecie zostały przewidziane na:

transport: 811 mln 111 tys. zł;

ochronę zdrowia: 132 mln 908 tys. zł;

kulturę i ochrona dziedzictwa narodowego: 132 mln 362 tys. zł;

rolnictwo: 59 mln 672 tys. zł;

aktywizację społeczną 47 mln 300 tys. (to absolutnie rekordowa kwota w historii województwa).

Marszałek podkreślił też zapisanie po raz pierwszy 60 mln zł na usuwanie odpadów na terenie województwa.

Zarząd Województwa zakłada dalszą walkę z wykluczeniem komunikacyjnym i możliwość kontynuacji utworzonych 42 połączeń komunikacyjnych. Linie zostaną wydłużone. Będzie inwestował w poprawę bezpieczeństwa na drogach (55 mln zł) tam, gdzie oczekują tego mieszkańcy. Będą kontynuowane rozpoczęte inwestycje drogowe i planowane są nowe, m.in.:

– rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 w Ciężkowicach (19 mln zł);

– przejście przez Bąkową Górę, czyli droga nr 742 (15 mln zł);

– rozbudowa drogi wojewódzkiej 583 z Żychlina do granicy województwa – (18 mln zł).

Marszałek podkreślał, że wszystkie placówki służby zdrowia zostaną wsparte dofinansowaniem. Wicemarszałek Piotr Adamczyk wyliczał, że w sumie przez ostatnie cztery lata z budżetu województwa łódzkiego na inwestycje w służbie zdrowia było wydatkowane 700 mln zł.

W budżecie pojawia się kilka nowych projektów, w tym dotacje na budowę lub montaż świetlic wiejskich (4,2 mln zł), czy ratowanie lokalnego dziedzictwa i tradycji (500 tys. zł). Będą też zwiększone dotacje dla sołectw – małe granty rosną prawie dwukrotnie – do 15 mln zł. Na tzw. duże granty, czyli Infrastrukturę sołecką przeznaczone zostanie 8 mln zł. Dwukrotnie zwiększona została kwota przeznaczaną na poprawę funkcjonalności strażnic ochotniczych straży pożarnych – do 3 mln zł. W sumie w przyszłym roku na poprawę funkcjonowania OSP samorząd wojewódzki przekaże 8 mln zł.

– Bijemy rekordy dochodów. I to jest fakt, a z faktami się nie dyskutuje – komentował radny Waldemar Wojciechowski, szef klubu PiS w sejmiku.

Oczywiście należy się cieszyć kwotami, cyframi. Pewnie, robi to wrażenie – przyznawał Marek Mazur, przewodniczący klubu radnych PSL, ale sugerował, że może to wynikać z inflacji.

Do jego wypowiedzi odniósł się były marszałek, a obecnie radny Włodzimierz Fisiak: – Budżet jest większy niż przed 5 laty o bez mała 250 procent. Takiej inflacji na pewno nie było – podkreślał.

– 2 mld to duży budżet, można go gratulować – zauważył inny poprzedni marszałek, a obecnie radny – Witold Stępień. – Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Pojawiają się nowe oczekiwania i warto na nie spojrzeć – dodał, licząc na jeszcze większe wsparcie inwestycji transportowych.

– Chciałbym, żeby każdy z mieszkańców miał możliwość odnalezienie siebie w tym budżecie. To buduje pozycję sejmiku – podkreślał na koniec marszałek Schreiber. -Chciałbym, żeby mieszkańcy województwa kojarzyli sejmik z możliwością bezpośredniego uzyskania pomocy.Ostatecznie za przyjęciem budżetu głosowało 18 radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości, przeciwko było 13 reprezentujących Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe.

Mistrzowie parkowani
Koniec "Wiadomości"
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.