HomePowiatRuszają remonty w strażnicach OSP

Ruszają remonty w strażnicach OSP

inwestycje osp

III edycja Rządowego Program Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD skierowana była do gmin i powiatów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Gmina Zadzim i w tym naborze złożyła stosowne wnioski, pozyskując środki finansowe na realizację zadania dot. modernizacji strażnic OSP (świetlic wiejskich) w miejscowościach Jeżew i Zalesie.

Wójt gminy podpisał umowę na wykonanie zadania z firmą PHU „GREGORY” Jacek Pachliński z Łęczycy. Całkowity koszt robót wyniesie 1 289 777,00 zł, a wkład własny samorządu stanowi jedyne 2%. Na realizację inwestycji wykonawca ma 14. miesięcy od dnia podpisania umowy.

Dzięki pozyskanym środkom w strażnicach wykonane zostaną gruntowne remonty obejmujące m.in. ocieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i zadaszeń. Wewnątrz budynków wymienione zostaną instalacje i źródła ciepła, otoczenie strażnic zostanie ogrodzone i zagospodarowane. Powstaną także nowe place zabaw dla dzieci.

– Przebudowa strażnic to nie tylko wspieranie jednostek OSP, to inwestycja bliska ludziom. Realizacja zadania, które bez tak dużej dotacji nie byłoby możliwe, pozwoli stworzyć miejsce do spotkań i integracji mieszkańców Jeżewa i Zalesia – mówi wójt Krzysztof Woźniak.

Medale dla policjant
Powiat informuje. Os
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.